• 101 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości
     • 101 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

     • Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków najważniejsze święto państwowe.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

      W tym roku obchody podzielone były na kilka części. Rozpoczęliśmy już w piątek, 8 listopada, gdzie punktualnie o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna i przedszkolna odśpiewała 4 zwrotki hymnu narodowego biorąc po raz drugi udział w akcji „Szkoła do Hymnu” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

      Druga część obchodów Święta Niepodległości odbyła się w poniedziałek 11 listopada. Delegacja uczniów pod opieką p. Małgorzaty Sejdor wzięła udział w gminnych obchodach w Szczucinie: uczestniczyła w Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz złożyła wiązankę przed Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie. Ponadto uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w lokalnych uroczystościach w Kościele Parafialnym w Zabrniu.

      Dnia 12 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się trzecia część obchodów z okazji Święta Niepodległości - uroczysta akademia na pamiątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez p. Żanetę Wróbel i p. Mariana Skowrona oraz p. Barbarę Czaję (oprawa muzyczna). Uczniowie klasy V i VI wystawili dla całej społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny. Młodzi artyści przedstawili najważniejsze wiadomości dotyczące okresu pierwszej wojny światowej oraz momentów po jej zakończeniu. Scenariusz obejmował między innymi pieśni i wiersze patriotyczne oraz krótkie scenki nawiązujące do walk o niepodległość. Dzieci przedszkolne pod opiaką p. Magdaleny Furgał zaprezentowały okolicznościowe wiersze i piosenki.

       

      Album fotograficzny ►

    • Ślubowanie pierwszoklasistów
     • Ślubowanie pierwszoklasistów

     • Dnia 7 listopada 2019r. o godzinie 10:00 odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszoklasistów.

      W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prezes BS p. Aldona Wolak, p. Ewa Pajor, proboszcz parafii ks. Marek Łopatka oraz licznie zgromadzeni rodzice. Pierwszaki w odświętnych strojach pod kierunkiem wychowawczyni, p. Justyny Kowal przedstawiły część artystyczną, w której zaprezentowały swoje wiadomości, umiejętności i zdolności przed zgromadzoną publicznością. Uczniowie na sztandar szkoły złożyli przysięgę. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Genowefa Dzięgiel dokonała pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania, książeczki oszczędnościowe oraz słodkie upominki od rodziców. 

       

      Album fotograficzny ►

    • Wyjazd do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie
     • Wyjazd do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

     • Uczniowie klas III - VII wraz z opiekunami w dniu 05. 11. 2019r. mieli okazję obejrzeć w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie spektakl pt. "Akademia Mr Kleks".

      „Akademia Mr Kleks” to nowatorska adaptacja Elżbiety Chowaniec oparta na motywach kultowej książki Jana Brzechwy. W spektaklu, obok aktorów tarnowskiego teatru, wystąpili młodzi, utalentowani debiutanci – adepci sceny hip-hopowej, rapowej i szeroko pojętego street-dance.

      "Akademia Mr Kleks" to opowieść o prawdziwej szkole życia – o tym, jak być wolnym, kolorowym, ale i świadomym, że życie składa się i z dobra i zła. Zatopiona w prawdzie hip-hopowego słowa porusza to, co najważniejsze – sens nauki, którą nazywamy życiem. Zdolny zespół teatru oraz niezwykli młodzi tancerze to nowi uczniowie Akademii Mr Kleksa. Każdy z nich pokazuje swój talent, każdy z nich przechodzi proces dojrzewania w szkole życia Pana Kleksa.

       

      Album fotograficzny ►

     • Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®

     • Informujemy, że nasza szkoła w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin będzie realizować program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów®".

      Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. 

      W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne - pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. 

      Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne. 

      Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z seksualnością, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie. Główne cele Programu w tym obszarze to: 

      • pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania, 

      • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości, 

      • promowanie integralnej wizji seksualności człowieka, 

      • ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością, 

      • tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka. 

      W zamyśle autorów, Program Archipelag Skarbów® ma wspierać cele wychowawcze rodziców, a zarazem wspierać szkołę w realizacji zadań wychowawczych.  

      W ramach realizacji programu dnia 4 i 5 listopada, br. uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami uczestniczyli w Szczucinie w dwudniowych warsztatach.  Zajęcia łączyły formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań.  

      Elementem integralnym Programu są zajęcia dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. 

      Spotkanie z Rodzicami w ramach realizacji programu w naszej szkole odbędzie się w dniu 14. 11. 2019r. (czwartek) o godz. 17:00. Tematyka spotkania obejmować będzie:

      • komunikację z nastolatkiem w okresie dorastania – czynniki wspierające;

      • program Archipelag Skarbów jako przestrzeń do wzmocnienia kompetencji rodzinnych – tematyka programu, symbole programy, wyniki badań.

    • Dzień Patrona
     • Dzień Patrona

     • W dniu 16 października 2019r.obchodziliśmy 11 rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam wzorem, i wciąż pozostaje niedościgłym ideałem. W tym szczególnym dniu pragnęliśmy uczcić jego pamięć uczestnicząc w uroczystej mszy świętej oraz akademii przygotowanej przez uczniów klasy VI i VII pod kierunkiem p. Katarzyny Wacławskiej. Muzyczną oprawę zapewnił chór szkolny pod kierunkiem pani Barbary Czaja.

       

      Album fotograficzny ►

    • Wycieczka do Ojcowa
     • Wycieczka do Ojcowa

     • Dnia 8 października 2019 r. uczniowie klasy VII brali udział w wycieczce profilaktycznej do Ojcowa. Podczas wycieczki realizowany był program pt. „Archezja” prowadzony przez wyedukowanych terapeutów.

      Program „Archezja” to kilkugodzinna podróż przez Dolinę Prądnika, przez średniowiecze, czasy biblijne do prahistorii. Wspólna wyprawa, w której uczestniczyli  nasi uczniowie symbolizuje drogę do dorosłości i wręcz drogę życiową człowieka.

      Motywem przewodnim wycieczki było pokazanie młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi.

       

      Album fotograficzny ►

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc,  potrafi tchnąć przyjemność w dusze uczniów…”

      Wykształcenie to jeden z piękniejszych prezentów, jakim można obdarować drugiego człowieka. Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, obchodzony jest 14 października, ale już w piątek 11. 10. 2019r. świętowaliśmy go w naszej szkole.

      Przepiękną laurką na tę okoliczność była akademia przygotowana przez uczniów klasy III, V oraz VI po czujnym okiem p. Agnieszki Kokoszka, p. Żanety Wróbel oraz p. Barbary Czaja. Na program artystyczny złożyły się okolicznościowe scenki i wiersze wykonane przez uczniów. Całą akademię urozmaiciły piosenki oraz gra na instrumentach muzycznych w wykonaniu uczniów klasy III.

      Pani dyrektor Genowefa Dzięgiel wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Podziękowała pracownikom szkoły, złożyła słowa uznania za odpowiedzialną pracę oraz złożyła serdeczne życzenia.

       

      Album fotograficzny ►

     • Dni wolne od zajęć dydaktycznych - infromacja

     • 14. 10. 2019r. (tj. poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, których rodzice w tym dniu nie mogą sprawować opieki będzie czynna świetlica od 8:30 - 16:00.

      16. 10. 2019r. (tj. środa) obchodzimy święto Patrona szkoły. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły zgodnie z planem w strojach galowych. O godzinie 8:30 uczestniczą we mszy świętej, po której przejdą do szkoły na uroczystą akademię. Odwóz uczniów będzie ok. 10:45.

     • Informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem e-papierosów

     • Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

      E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.

      Informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem e-papierosów - Obrazek 1 Potencjalne zagrożenia - elektroniczne papierosy

    • „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” ks. Jan Twardowski
     • „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” ks. Jan Twardowski

     • Z głębokim żalem i smutkiem
      przyjęliśmy wiadomość o śmierci

      Pani Lucyny Bulwa

      wieloletniej nauczycielki języka polskiego naszej szkoły.
      Jej Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

      w tej trudnej dla wszystkich chwili.
      Wspaniała nauczycielka wielu pokoleń uczniów, skromna, pogodna, pomocna, życzliwa, pełna poświęcenia,
      zaangażowania i pomysłów, w każdej sytuacji gotowa otoczyć swoich wychowanków prawdziwie matczyną opieką,
      pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

       

      Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,
      uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej
      im. Jana Pawła II w Zabrniu

    • Uroczystości pogrzebowe
     • Uroczystości pogrzebowe

     • Uroczystości żałobne rozpoczną się
      Modlitwą Różańcową
      w Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
      w Zabrniu
      4 października 2019r. (piątek) o godzinie 13:30

      Msza Święta Pogrzebowa
      za spokój duszy śp. Lucyny Bulwa zostanie odprawiona
      o godzinie 14:00
      po której Ciało Zmarłej zostanie przewiezione na Cmentarz Parafialny w Szczucinie

     • Informacja

     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


      Z poważaniem
      Anna Ostrowska
      Rzecznik Prasowy MEN

    • Uroczystości Wrześniowe - 2019
     • Uroczystości Wrześniowe - 2019

     • Delegacja uczniów w składzie: Julita Bartoszek, Daria Płaczek, Gabriela Kuchnia, Kamila Kupiec oraz Maciej Płaczek pod opieką p. Katarzyny Wacławskiej reprezentowała naszą szkołę podczas wrześniowych uroczystości patriotycznych w Szczucinie, które obyły się w niedzielę 22 września 2019 r.

      W Powiatowych obchody upamiętniających 80 rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, agresji ZSRR na Polskę oraz spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie uczestniczyli m. in. kombatanci, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji powiatowych i gminnych, zakładów pracy, stowarzyszeń i szkół oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego.

      Uczniowie uczestniczyli w Mszy św. w intencji Ojczyzny z udziałem licznie zgromadzonych Pocztów Sztandarowych oraz orkiestry OSP Szczucin oraz złożyli wiązankę przed Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie.

       

      Album fotograficzny ►

    • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020
     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

     • Czas wakacji - nieubłaganie dobiegł końca. Po dwóch miesiącach zabawy i beztroski trzeba było powrócić w szkolne mury.

      Dnia 2 września 2019 r., o godzinie 9.30 zabrzmiał w naszej szkole pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Pani Dyrektor dokonała uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W swoim wystąpieniu życzyła wszystkim uczniom samych piątek i szóstek, a ich nauczycielom - satysfakcji w przekazywaniu wiedzy. Wcześniej uczniowie z wychowawcami brali udział we Mszy Świętej.

      Podczas apelu inaugurującego nowy rok szkolny upamiętniono 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

      Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom życzymy wytrwałości i wielu powodów do radości !!! POWODZENIA !!!

       

      Album fotograficzny ►

     • Rozkład jazdy autobusu szkolnego

     • Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2019/2020 lekcje rozpoczynać się będą o godzinie 8:30.

      W pierwszym tygodniu nauki autobusy szkolne kursują tak jak w czerwcu 2019r.

      Od paniedziałku (9. 09. 2019r.) nastąpi zmiana w rozkładzie jazdy autobusów szkolnych. Szczegółowe informacje otrzymają uczniowie w szkole.

     • Informacja - stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020

     • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/20 przyjmowane będą w terminie od 2 do 15 września 2019 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30).

      Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.

      Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu 2019 r. W przypadku utraty dochodu w miesiącu sierpniu, należy przedstawić dochód netto osiągnięty w miesiącu wrześniu.

      Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

    • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnanie uczniów klasy VIII
     • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnanie uczniów klasy VIII

     • Dnia 19 czerwca 2019r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 i pożegnaliśmy uczniów klasy VIII.

      Pani Dyrektor mgr Genowefa Dzięgiel w swoim przemówieniu podsumowała cały rok ciężkiej pracy. Na uroczystym apelu zostały wręczone uczniom nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia. Złożone zostały gratulacje uczniom klas I – VIII ze średnią przynajmniej 5,0 oraz zachowaniem wzorowym, którzy zostali wpisani do „Złotej księgi”.

      Na zakończenie odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy przypomnieli o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym i życzyli wszystkim udanych wakacji oraz wręczyli swoim wychowankom świadectwa.

      Krótka część artystyczna w wykonaniu klasy VII i VIII w sposób humorystyczny przedstawiła osiągnięcia uczniów oraz cały rok szkolny. Podczas akademii odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru nowo wybranemu spośród uczniów klasy VII - pocztowi sztandarowemu oraz ślubowanie uczniów klas ósmych.

      ŻYCZYMY WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

       

      Album fotograficzny ►

    • Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem
     • Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem

     • Dnia 17 czerwca 2019r. zostało zorganizowane w naszej szkole spotkanie z policjantem, którego celem było przypomnienie przedszkolakom oraz uczniom klas młodszych i starszych zasad bezpiecznego wypoczynku.

      W trakcie spotkania policjant z Komisariatu Policji w Szczucinie w przystępny i bardzo obrazowy sposób zaprezentował uczniom, jak bezpiecznie zachować się na drodze, przechodzić przez jezdnię. Przypomniał także zebranym zasady właściwego wypoczynku nad wodą, w lesie, w domu. Omówił jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy, przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku. Policjant przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach.

      Uczniowie klas 0- VIII mieli okazję przypomnieć sobie, jak należy postąpić, gdy potrzebujemy pomocy, w jaki sposób należy reagować w sytuacjach zagrożenia. Najlepszym sposobem na bezpieczne wakacje- jak podkreślał wielokrotnie policjant- jest zachowanie rozsądku i troska o bezpieczeństwo własne i innych.

      Na zakończenie policjant uroczyście wręczył uczniom klasy IV karty rowerowe.

       

      Album fotograficzny ►

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin