• Informacje dla rodziców

   • ROK SZKOLNY 2022/2023


    Informacje dotyczące inauguracji nowego roku szkolnego 2022/2023

    - Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w dniu 01.09.2021 r. dla Szkoły Podstawowej w Zabrniu poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:00 w Kościele Parafialnym w Zabrniu.
    - O godz. 9.00 na sali gimnastycznej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, następnie przejście do sal i spotkanie z wychowawcami klas.
    - Rano autobus szkolny będzie kursował zgodnie z zamieszczonym rozkładem, powrót około godz. 10:30.

     


    ROK SZKOLNY 2021/2022

    Zebranie z rodzicami

    W dniu 26.04.2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas I-VIII. Zebranie rozpocznie się pogadanką nt: „Depresja dzieci i młodzieży – jak rozmawiać i wspierać ucznia z depresją”, którą poprowadzi psycholog p. Mariusz Wielgus z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

    Serdecznie zapraszamy!


    Wykaz konkursów organizowanych przez SCKiB w Szczucinie

    Wykaz konkursów wraz z regulaminami organizowanych przez SCKiB w Szczucnie w roku szkolnym 2021/2022:


    Zebranie z rodzicami

    W dniu 23.11.2021 r. (tj. wtorek) odbędzie się zebranie z rodzicami:
    - uczniów klas II-III o godz. 16.00
    - uczniów klas IV-VIII o godz. 16.45.

    Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa rodzicom i pracownikom szkoły na terenie placówki obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.


    Informacje dotyczące inauguracji nowego roku szkolnego

    - Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w dniu 01.09.2021r. dla Szkoły  Podstawowej w Zabrniu poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:00 w Kościele Parafialnym w Zabrniu. 

    - O godz. 9.00 na sali gimnastycznej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, następnie przejście do sal i spotkanie z wychowawcami klas.

    - Rano autobus szkolny będzie kursował zgodnie z zamieszczonym rozkładem, powrót około godz. 10:15. W autobusie szkolnym obowiązują maseczki.

    - Przed wejściem i wyjściem ze szkoły każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk (obowiązek zasłaniania ust i nosa).

    - Prosimy uczniów o zabranie plecaków w celu odebrania ćwiczeń i podręczników.

    - Przypominamy o składaniu stosownych zaświadczeń w MGOPS w Szczucinie na bezpłatne dożywianie uczniów.

    - Istnieje możliwość wykupienia płatnych obiadów dla uczniów w cenie 8 zł za obiad Płatność za obiady uiszcza się z góry za cały miesiąc).

    - Składanie wniosków o stypendium socjalne na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w terminie od 1.09.2021 - 15.09.2021. Wydawanie wniosków od 24.08.2021 r. w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie przy ul. Rudnickiego 11.


    ROK SZKOLNY 2020/2021

     Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2021/2022

    Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

    Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu


    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - informacja

    Informujemy, że 14.10.2020r. (tj. środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, których rodzice w tym dniu nie mogą sprawować opieki będzie czynna świetlica od 8:00 - 15:00. W tym dniu nie ma dowozów.


    Informacje dotyczące inauguracji nowego roku szkolnego

    • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01. 09. 2020r. dla Szkoły  Podstawowej w Zabrniu poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:00 w Kościele Parafialnym w Zabrniu. 
    • O godz. 9.00 spotkanie w szkole z wychowawcami klas.
    • Przed wejściem i wyjściem ze szkoły każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk.

    • Do klas mogą wchodzić tylko rodzice uczniów kl. 0 i I (obowiązek zasłaniania ust i nosa).

    • Uczniowie proszeni są o zabranie plecaków na podręczniki szkolne.

    • Przypominamy o składaniu stosownych zaświadczeń w MGOPS w Szczucinie na bezpłatne dożywianie uczniów.


     WAŻNE INFORMACJE! Stypendia szkolne w roku szkolnym 2010/2021

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30).

    Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie. Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu 2020 r.

    Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.


    ROK SZKOLNY 2019/2020

    WAŻNE INFORMACJE! Zmiana organizacji rozpoczynania zajęć lekcyjnych

    Przypominamy, że po feriach zajęcia będą się rozpoczynać o godzinie 8:00. Przedstawiamy aktualne godziny rozpoczynania się lekcji:

    1.  800- 845        10
    2.  855-940             5
    3.  945-1030        15’
    4.  1045-1130     10’
    5.  1140-1225       10’
    6.  1235-1320      10’
    7.  1330-1415       5
    8.  1420-1505


    WAŻNE! Aktualny rozkład jazdy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkoły

    Prosimy o zapoznanie się z aktualnym rozkładem jazdy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do szkoły. Zmiany w dowozach obowiązują od poniedziałku 10. 02. 2020r.

      Rozkład jazdy autobusu szkolnego


    WAŻNE! Aktualny rozkład jazdy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkoły

    Prosimy o zapoznanie się z aktualnym rozkładem jazdy autobusu szkolnego dowożącego uczniów do szkoły. Zmiany w dowozach obowiązują od środy  20. 11. 2019r.

    Rozkład jazdy autobusu szkolnego


    WAŻNE! Zmiany w dowozach

    Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem jazdy autobusu szkolnego. Zmiany w dowozach obowiązują od poniedziałku 9 września 2019r.

    Rozkład jazdy autobusu szkolnego


    Informacja - dojazd uczniów autobusem szkolnym

    Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2019/2020 lekcje rozpoczynać się będą o godzinie 8:30.

    W pierwszym tygodniu nauki autobusy szkolne kursują tak jak w czerwcu 2019r.

    Od paniedziałku (9. 09. 2019r.) nastąpi zmiana w rozkładzie jazdy autobusów szkolnych. Szczegółowe informacje otrzymają uczniowie w szkole.


    Informacja - nowy rok szkolny 2019/2020 - inauguracja

    Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w dniu 02. 09. 2019r. dla Szkoły  Podstawowej w Zabrniu poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:30 w Kościele Parafialnym w Zabrniu.


    Informacja - stypendium szkolne o chrakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/20 przyjmowane będą w terminie od 2 do 15 września 2019 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30).

    Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.

    Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu 2019 r. W przypadku utraty dochodu w miesiącu sierpniu, należy przedstawić dochód netto osiągnięty w miesiącu wrześniu.

    Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.


    ROK SZKOLNY 2018/2019

    Wycieczka do Warszawy - infromacje

    Wyjazd godz. 4:30 – środa – 12. 06. 2019r – zbiórka - Szkoła Podstawowa w Zabrniu

    Powrót – późne godziny wieczorne - czwartek – 13. 06.2019r.

    Program wycieczki

    Dzień I - ok. godz 11:00 – przyjazd do Warszawy, spotkanie z przewodnikiem

    Zwiedzanie z przewodnikiem:
    - Stadion Narodowy;
    - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego;
    - Krakowskie Przedmieście – Kościół Świętej Anny, Uniwersytet, Pałac Prezydencki;
    - Pl. J. Piłsudskiego – Grób Nieznanego Żołnierza;
    - Stare Miasto – Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski;
    - Rynek Starego Miasta, Katedra św. Jana, Barbakan, pomnik Małego Powstańca;
    - Łazienki Królewskie
    - ok. godz 18:00 zakwaterowanie w Hotelu Aramis, ul. Mangalia 3b, obiadokolacja, nocleg.

    Dzień II – godz. 8:30 - śniadanie, po nim wykwaterowanie

    Od godz. 10:00 zwiedzanie:
    - Muzeum Wojska Polskiego;
    - Pałac Kultury i Nauki – wyjazd na XXX piętro;
    - Zamek Królewski;
    - godz. 15:00 obiad dwudaniowy z napojem i deserem;
    - Centrum Nauki Kopernik;
    - ok. godz. 18:00 wyjazd w drogę powrotną.


    Infromacja - stypendia socjalne

    Decyzje przyznające stypendia szkolne o charakterze socjalnym należy odbierać w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7 w dniach 3 czerwca – 7 czerwca 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

    Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi w miesiącu czerwcu.


    Infromacja - odwołane zebranie z rodzicami

    Informujemy, że ze względu na złe warunki atmosferyczne, zebranie z rodzicami planowane na dzień 28 maja 2019r (wtorek) o godz. 17:00 zostaje odwołane.

    Bardzo prosimy o zapoznanie się z "Procedurami postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych".

    Dokument można pobrać klikając na link poniżej.

    Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych


    Komunikat

    Informujemy, że w dniu 23. 05. 2019r. (czwartek) zajęcia w Szkole Podstawowej w Zabrniu odbywają się według planu. Autobus szkolny kursuje zgodnie z rozkładem wszędzie tam, gdzie drogi są przejezdne.


    Komunikat

    Informujemy, że od środy 24 kwietnia 2019r. zostają wznowione zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-VIII. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się zgodnie z planem.


    Komunikat

    Dni 18.04, 19.04 i 23.04 są to dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od godziny 8.00 dla dzieci, których rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem.


    Informacja - Zebranie z rodzicami

    Zebranie z rodzicami uczniów klas I-VIII odbędzie się 25.04.2019 r. o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy!


    Komunikat

    1. Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Zabrniu w czwartek 11.04.2019 r. większość pracowników naszej szkoły będzie kontynuować strajk w związku z tym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla klas I-VIII. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dowóz dzieci do szkoły jest zgodny z planem. Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji. Prosimy śledzić stronę internetową szkoły (szkolapodstawowawzabrniu.edupage.org) w celu zapoznawania się z bieżącymi informacjami w tym temacie.
    2. Zajęcia w oddziale przedszkolnym od jutra będą odbywały się zgodnie z planem.
    3. Informujemy państwa, że w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 odbędzie się egzamin ósmoklasisty – są to dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 0-VII.
    4. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 do 23 kwietnia 2019 r.


    Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

    Zachęcamy rodziców do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szczucin oraz hamonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

    Zasady rekrutacji

     Harmonogram rekrutacji


    Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

    Zachęcamy uczniów klas VIII i rodziców do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowychna rok szkolny 2019/2020.

    Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

    Załącznik nr 1 do zarządzenia - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

    Informacje ogólne


    Ogłoszenie:

    Od dnia 22.10.2018 r. (poniedziełek) do zakończenia remontu mostu lekcje w Szkole Podstawowej w Zabrniu rozpoczynać się bedą o godz. 8.45.  Na czas remontu mostu zmieniony został również rozkład jazy autobusu (dowóz uczniów do szkoły oraz odwóz - I kurs) - do pobrania poniżej. Odwóz II kurs - nie uległ zmianie.

    Zmiana rozkładu jazdy autobusu - trasa, przystanki


    Od 03.09.2018 w Szkole Podstawowej w Zabrniu pracuje :

    Psycholog :

    • każdy wtorek w godz od 11.00-16.00

    Pedagog :

    • każdy poniedziałek w godz od 12.00 -15.00
    • każdy czwartek w godz od 12.00- 14.00

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu odbędzie się w dniu 3 września 2018r. o godzinie 9:30 w budynku szkoły. Uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:30 w kościele parafialnym w Zabrniu.

    Przywóz i odwóz uczniów w takich samych godzinach jak w dniu zakończenia roku szkolnego.


    Deklaracja uczestnictwa w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

    Szanowni Rodzice, Opiekunowie zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa w zajęciach na świetlicy szkolenej  - formularz deklaracji do pobrania

     

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland