• Obchody 100-lecia szkoły, nadania imienia i otwarcia sali gimnastycznej

   • W 30 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II połączone z obchodami 100-lecia, otwarcia nowej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Zabrniu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.bp Wiktora Skworca, ks. dziekana Zygmunta Warzechy i zaproszonych księży rodaków. W trakcie mszy św. ks. bp poświęcił sztandar szkoły i portret Jana Pawła II do kącika patrona ufundowany przez Cecylię i Andrzeja Urbanik. Po mszy św. odbył się uroczysty przemarsz do szkoły z towarzyszeniem orkiestry OSP ze Szczucina. Następnie ks. dziekan dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej.
     

    • Odsłonięcia dokonali:


    - Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys,
    - Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański,
    - Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior,
    - Radny Gminy Franciszek Furgał.
     

    • Przecięcia wstęgi do nowej sali dokonali:


    - Ks. Dziekan Proboszcz Parafii Szczucin Zygmunt Warzecha,
    - Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański,
    - Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior,
    - uczennica klasy III Gabriela Gorzkowicz.

    Sala poświęcona została przez ks. dziekana, proboszcza parafii Szczucin.Po oficjalnym powitaniu gości przez panią dyr Genowefę Dzięgiel, przedstawienie krótkiego rysu historycznego szkoły i podziękowaniach ofiarodawcom, nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom. Przekazania dokonała przewodnicząca Rady Rodziców p. Hanna Furgał. Przewodnicząca Rady Gminy p. Czesława Noga odczytała Uchwałę z dnia 28 lutego 2008 roku dotyczącą nadania szkole imienia.
     

    • Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili:


    - Ks. Dziekan Zygmunt Warzecha,
    - Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior,
    - Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys,
    - Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański,
    - Przewodnicząca Rady Gminy w Szczucinie Czesława Noga,
    - Starosta Powiatu Wiesław Krajewski,
    - Prezes Banku Spółdzielczego w Szczucinie Elżbieta Podosek,
    - Przedstawiciel nauczycieli emerytów mgr Władysław Łachut.

    ...Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się okolicznościowa część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły pod kierownictwem nauczycieli: Lucyny Bulwa, Teresy Piekielniak, Łucji Przybyło. Na zakończenie p. Aneta Kubiak przedstawicielka Rady Rodziców złożyła podziękowania i życzenia dalszych sukcesów dyrekcji i gronu pedagogicznemu szkoły. Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich przybyłych do zwiedzania szkoły, wystawy poświęconej 100-leciu oraz prac artystycznych i literackich związanych z patronem, dokonywania wpisów do księgi pamiątkowej i wbijanie gwoździ oraz poczęstunek.
    ...Do godziny 18.00 uczniowie i rodzice bawili się przy akompaniamencie zespołu "Antrakt".
    Uroczystość przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze, była okazją do spotkań po latach i wspomnień absolwentów i nauczycieli. Dzień ten był dla każdego miłą okazją do wspomnień i refleksji, powrotem do przeszłości, przyjaźni, młodości. Każdy kto zostawił w tej szkole cząstkę swojego życia mógł odnaleźć siebie z tamtych lat. Odbyła się wspólna zabawa przy dźwiękach orkiestry połączona z poczęstunkiem tradycyjnych dietetycznych potraw, które przygotowane zostały przez firmę cateringową Ewy i Stanisława Koniecznych z Mielca.
    Nad przebiegiem i bezpieczeństwem imprezy czuwał komitet organizacyjny, policja i straż z Dąbrowy Tarnowskiej.


     

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland