• Profil szkoły

    • Szkoła została założona w 1908 r. w karczmie zakupionej za fundusze zebrane od społeczeństwa. W związku z tym, że liczba dzieci wzrastała z roku na rok i jedna sala nie była w stanie ich pomieścić trzeba było wynajmować izby wiejskie na klasy.
     Wiosną 1914 roku podjęto decyzję o budowie murowanego, piętrowego budynku o 4 salach lekcyjnych. Budowa nie została ukończona, gdyż przerwały ją działania wojenne, a stary budynek został spalony.
     Przy pomocy społeczeństwa, darowizny księżnej Eleonory Lubomirskiej, budynek szkoły został wyremontowany i oddany do użytku. Do września 1939 r. nauka przebiegała bez zakłóceń.
     Po zakończonej wojnie w 1945 r. dzięki staraniom kierownika szkoły i całego społeczeństwa nauka rozpoczęła się w trzech, różnie położonych izbach lekcyjnych.
     1 września 1948 r. rok szkolny rozpoczął się już w odbudowanym budynku.
     W październiku 1982 r. Zakład Remontowo-Budowlany z dużym zaangażowaniem społeczeństwa przystąpił do rozbudowy szkoły. Wybudowano dodatkowo 5 sal lekcyjnych, zainstalowano centralne ogrzewanie, wodę i sanitariaty. Na przestrzeni 100-letniej tradycji, pomimo różnych trudności, ciężkich warunków materialnych, zarówno kiedyś jak i dzisiaj szkoła dobrze spełniała swoje zadania wychowawczo - dydaktyczne.
     Dzisiaj szkoła liczy 95 uczniów. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Chętnie włączają się w akcje charytatywne na rzecz dzieci chorych.
     W trosce o wszechstronny rozwój uczniów prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, w ramach których uczniowie przygotowują się m. in. do konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią komputerową z dostępem do internetu.
     W 30 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w naszej szkole w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II połączone z obchodami 100-lecia, otwarcia nowej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Zabrniu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp Wiktora Skworca, ks. dziekana Zygmunta Warzechy i zaproszonych księży rodaków. W trakcie mszy św. ks. bp poświęcił sztandar szkoły i portret Jana Pawła II do kącika patrona ufundowany przez Cecylię i Andrzeja Urbanik. Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się okolicznościowa część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły pod kierownictwem nauczycieli: Lucyny Bulwa, Teresy Piekielniak, Łucji Przybyło.
     Dyrektor szkoły
     mgr Genowefa Dzięgiel

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland