• Wywiad epidemiologiczny
     • Wywiad epidemiologiczny

     • Szanowni Państwo!

      Mając na uwadze lawinowy wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 na terenie całego kraju w tym również powiatu dąbrowskiego, a co za tym idzie koniecznością podejmowania przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej natychmiastowych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, uprzejmie prosi rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Szczucin o wypełnienie formularza epidemiologicznego. Wypełnionego wywiadu nie przekazujemy do placówki.

      Formularz wywiadu dostępny u wychowawców klas oraz na stronie szkoły.

     • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - informacja

     • Informujemy, że 14.10.2020r. (tj. środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, których rodzice w tym dniu nie mogą sprawować opieki będzie czynna świetlica od 8:00 - 15:00. W tym dniu nie ma dowozów.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela..

      Zaplanowana na tą okazję i przygotowana w naszej szkole uroczysta akademia pod hasłem „Edukacja jest najpotężniejszą bronią jakiej można użyć, by zmienić świat” z powodu epidemii została odwołana.

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują
      i wspierają dzieło edukacji.
      Dziękujemy za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

      Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu – dzieci i młodzieży.

      Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

       

    • Wygrajmy z azbestem - prelekcja
     • Wygrajmy z azbestem - prelekcja

     • Uczniowie klasy IV w dniu 25.09.2020r. oraz uczniowie klasy VII w dniu 9.10.2020r. uczestniczyli w prelekcji edukacyjno - promocyjnej w ramach projektu "Wygrajmy z azbestem". Projekt dofinansowany jest ze środków Skarbu Państwa - Ministra Rozwoju w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Prelekcje edykacyjną na temat azbestu z wykorzystaniem TIK wygłosił pracownik Urzędu Maista i Gminy Szczucin. W trakcie zajęć przeprowadzono konkurs z nagrodami dla uczniów. Nagrodzeni zostali uczniowie klasy IV:

      • Wierzba Wiktor - I miejsce;
      • Piotr Cieśla - II miejsce;
      • Mikołaj Pyzik - III miejsce.

      Album fotograficzny ►  

     • Dzień Chłopaka w szkole

     • Dnia 30 września Samorząd Uczniowski pod opieką opiekunów p. Barbary Wantuch oraz p. Lidii Szczepańskiej złożyli życzenia chłopcom zarówno tym mniejszym, jak i większym z okazji ich święta. W każdej klasie przeprowadzony został również konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka, a zwycięzcy otrzymali symboliczne medale.

    • Prelekcja ekologiczna na temat SMOG-u
     • Prelekcja ekologiczna na temat SMOG-u

     •  W dniu 24 września uczniowie klas V – VII uczestniczyli w spotkaniu połączonym z prelekcją z wykorzystaniem TIK oraz projekcją filmu na temat szkodliwości SMOGU. Spotkanie to poprowadzone było przez pracowników Gminy Szczucin w ramach programu "Gmina Szczucin - w trosce o czyste powietrze". Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się oraz pogłębić wiedzę na temat:

      - co zanieczyszcza powietrze,

      - czym rożni się wysoka emisja od niskiej,

      - czym jest SMOG,

      - skutki smogu i niskiej emisji,

      - co można zrobić w celu poprawy jakości powietrza.

      Album fotograficzny ►  

    • 27. Akcja Sprzątania Świata
     • 27. Akcja Sprzątania Świata

     • Pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” odbyła się tegoroczna akcja Sprzątania Świata 2020 r. Wielki finał 27 akcji jak miał miejsce w trzeci weekend września w dniach 18, 19, 20. W związku z pandemią COVID -19 tegoroczna akcja Sprzątania Świata niewątpliwe różniła się od poprzednich, z uwagi na panujące wytyczne co do zgromadzeń grupowych jak i obostrzenia z tym związane. Mimo to nie możemy zapomnieć o tym, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który powinniśmy wszyscy bez wyjątku dbać.

      Dlatego też w naszej szkole nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji podjęli szereg działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów. Została przygotowana gazetka ścienna na korytarzu szkolnym promująca akcję, zawierająca m.in. porady w jaki sposób ograniczyć zużycie plastiku. Zajęcia z wychowawcą we wszystkich klasach zostały poświęcone zagadnieniu ekologii, recyklingu, segregacji śmieci, oznaczeniom na pojemnikach z tworzyw sztucznych. Lekcje te przeprowadzono z wykorzystaniem TIK. Przedstawiono specjalnie przygotowaną na ten cel prezentację multimedialną połączoną z projekcją filmików edukacyjnych. Uczniowie dowiedzieli się o problemach jakie powodują plastikowe odpady trafiające do oceanów, jakie produkty są najniebezpieczniejsze dla naszego środowiska i w jaki sposób walczyć z artykułami plastikowymi jednokrotnego użytku. Pogłębili swoją wiedzę na temat recyklingu oraz tego, co zyskujemy dzięki recyklingowi.

    • Powiatowe Obchody 81. Rocznicy Wydarzeń Wrześnowych
     • Powiatowe Obchody 81. Rocznicy Wydarzeń Wrześnowych

     • Delegacja uczniów: Anna Kozaczka (klasa VII) oraz Magdalena Tomala (klasa VII) pod opieką p. Marleny Cieślak reprezentowała naszą szkołę w dniu 13 września 2020r. podczas „ Powiatowych Obchodów 81. Rocznicy Wydarzeń Wrześnowych” w Szczucinie. Uroczystość upamiętniała wybuch II Wojny Światowej, spalenie Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz napaść Związku Radzieckiego na Polskę. . Po Mszy Św. w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny, uczestnicy tego patriotycznego spotkania przeszli w uroczystej defiladzie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Szczucinie pod Kwaterę Pamięci Narodowej. Tam m.in. miało miejsce składanie wiązanek okolicznościowych. Przemówienia wygłosili Burmistrz Szczucina Jan Sipior, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, oraz Poseł ziemi dąbrowskiej Wiesław Krajewski. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie oraz Kompania Honorowa Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego.

      Album fotograficzny ► 

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

     • Inauguracja nowe roku szkolnego 2020/2021 poprzedzona była Mszą Świętą o godz. w Kościele Parafialnym w Zabrniu. W zastępstwie dyrektor szkoły, pani Katarzyna Wacławska powitała przedszkolaków, uczniów, rodziców i nauczycieli. Przypomniała uczniom, że wracają do szkoły po bardzo długiej przerwie, ale na pewno z nowymi siłami i marzeniami. Poprosiła, aby wszyscy dbali o siebie oraz innych i to nie tylko w murach szkoły. Życzyła całej społeczności uczniowskiej radości, sukcesów w nauce i optymizmu.

      Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, aby szczegółowo zapoznać się z organizacją nowego roku szkolnego.

     • Zebranie z rodzicami

     • Dnia 18.09.2020 r. (tj. piątek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas 0-VIII. Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii. Serdecznie zapraszamy.

    • Konkurs KRUS - przypomnienie
     • Konkurs KRUS - przypomnienie

     • Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie zachęca do skorzystania z konkursu e-learningowego dla dzieci pt. ”Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy” i tym samym do zdobywania wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Biuro Prewencji KRUS zdecydowało o nagrodzeniu hulajnogami 100 dzieci, które prześlą certyfikat ukończenia szkolenia wraz z swoimi danymi do Biura Prewencji w terminie do 30 września 2020 roku. Więcej informacji w załącznikach poniżej:

     • Informacje - Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

      • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01. 09. 2020r. dla Szkoły  Podstawowej w Zabrniu poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:00 w Kościele Parafialnym w Zabrniu. 
      • O godz. 9.00 spotkanie w szkole z wychowawcami klas.
      • Rano autobus szkolny bedzie kursował zgodnie z zamieszczonym rozkładem, powrót około godz. 10:00. W autobusie szkolnym obowiązują maseczki.
       Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021
      • Uczniowie klas 0-III wchodzą wejściem głównym, natomiast uczniowie klas IV - VIII wchodzą wejściem bocznym.
      • Przed wejściem i wyjściem ze szkoły każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk.

      • Do klas mogą wchodzić tylko rodzice uczniów kl. 0 i I (obowiązek zasłaniania ust i nosa).

      • Uczniowie proszeni są o zabranie plecaków na podręczniki szkolne.

      • Przypominamy o składaniu stosownych zaświadczeń w MGOPS w Szczucinie na bezpłatne dożywianie uczniów.

      • Istnieje mozliwość wykupienie płatnych obiadów dla uczniów (cena jednego obiadu do miesiąca XII wynosi 5 zł i może później ulec zmianie, płatność za obiady uiszcza się z góry za cały miesiąc).

     • Stypendium szkolne - informacje

     • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30).

      Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie. Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu 2020 r.

      Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

     • Informacja dla rodziców i uczniów - Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS

     • Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

      Z wyrazami szacunku
      Dariusz Piontkowski
      Minister Edukacji Narodowej

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin