• Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zabrniu w roku szkolnym 2020/2021

   •  

    Lp.

    Nazwisko i imię

    Nauczany przedmiot w roku szkolnym 2021/2022

    1. 

    Wacławska Katarzyna

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Język angielski, technika

    2.

    Czub Urszula

    Wychowanie przedszkolne, pedagog

    3.

    Przybyło Łucja

    Wychowawca klasy I
    Edukacja wczesnoszkolna

    4.

    Kokoszka Agnieszka

    Wychowawca klasy II
    Edukacja wczesnoszkolna, plastyka

    5.

    Piekielniak Teresa

    Wychowawca klasy III
    Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

    6.

    Gaj Ewa

    Wychowawca klasy IV
    Język polski, historia, logopedia, wychowawca świetlicy

    7.

    Wantuch Barbara

    Wychowawca klasy V
    Biologia, geografia, przyroda, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

    8.

    Skowron Marian

    Wychowawca klasy VI
    Wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

    9.

    Cieślak Marlena

    Wychowawca klasy VII
    Matematyka, informatyka, wychowawca świetlicy

    10.

    Sejdor Małgorzata

    Wychowawca klasy VIII
    Matematyka, fizyka, WDŻ, wychowawca świetlicy

    11.

    Ks. Łopatka Marek

    religia

    12.

    Baran Elżbieta

    Język niemiecki

    13.

    Głód Grażyna

    Chemia, wychowawca świetlicy

    14.

    Czaja Barbara

    Muzyka

    15.

    Kubek Barbara 

    Język angielski, wychowawca świetlicy

    16.

    Wróbel Żaneta

    Język polski, historia, EDB, WOS

     

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland