• 80. Rocznica Aktion Reinhardt – Uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej

     • Uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Zabrniu w dniu 16. 09. 2022r.wzięli udział w obchodach 80. Rocznicy Aktion Reinhardt, upamiętniających tragiczną zagładę Żydów dąbrowskich. Organizatorem uroczystości był Dąbrowski Dom Kultury, Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego, przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej.

      Żywa lekcja historii rozpoczęła się pod Pomnikiem Ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim gdzie oddano hołd pomordowanym obywatelom Dąbrowy żydowskiego pochodzenia.

      Druga część uroczystości miała miejsce w Ośrodku Spotkania Kultur. Uczniowie mogli wysłuchać wspomnień od potomków wywodzących się z rodzin żydowskich przedwojennej Dąbrowy: Steve’a Perlmana z USA, Mony Gubow i Henryka Jabłońskiego z Australii. Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było odczytane przez uczniów Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego fragmentów świadectw Ofiar Holocaustu z powiatu dąbrowskiego. W kolejnej części prelekcję na temat Akcji Reinhardt w Generalnej Guberni przedstawił dr Tomasz Domański z IPN. Ostatnią częścią uroczystości było zwiedzanie dwóch wystaw historycznych przygotowanych: „Aktion Reinhardt” i „Polacy ratujący Żydów”, otwartych oficjalnie przez dr. hab. Filipa Musiała – Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

     • Spotkanie z ekodoradcą

     • Dnia 16 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję „Sprzątania Świata” poprzez spotkanie z gminnym ekodoradcą Panią Eweliną Ryńską. Podczas spotkania ekodoradca rozmawiał z uczniami na tematy związane z powietrzem, a w szczególności co to jest smog, jak powstaje, jakie są skutki powietrza zanieczyszczonego smogiem oraz jak jemu przeciwdziałać. Uczniowie wzięli udział w warsztatach podczas których rozwiązywali karty pracy, łamigłówki, zagadki związane z tematyką ochrony środowiska oraz uczyli się właściwej segregacji śmieci. Nasi uczniowie mieli również możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego na temat smogu.

      Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania ekodoradcy. Cieszymy się, że zarówno dzieci przedszkolne, jak i uczniowie klas I-VI mieli szansę dowiedzieć się wiele cennych informacji jak dbać o naszą przyrodę. Troska o nasze środowisko to ważny element edukacji i dlatego musimy motywować dzieci od najmłodszych lat do działań ekologicznych.

    • Narodowe Czytanie 2022
     • Narodowe Czytanie 2022

     • W wigilię ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania na Szczucińskim Rynku rozbrzmiewały strofy „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły wzięli udział w tym wydarzeniu,a Gabriela Jędo z klasy VIII zaprezentowała przed publicznością "Powrót taty".

      Po wysłuchaniu "Ballad i romansów" uczniowie odwiedzili szczucińską bibliotekę. Zwiedzając placówkę dowiedzieli się m.in. jaki księgozbiór posiada biblioteka, w jaki sposób można z niego skorzystać, jakie cele towarzyszą działalności bibliotek, jak należy się w nich zachowywać. Na koniec Pani bibliotekarka życzyła młodzieży wspaniałych spotkań z książką i biblioteką oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

       

    • nowy rok szkolny
     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABRNIU

     • Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa miesiące wspaniałych beztroskich wakacji. Nie tak łatwo pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie wśród zielonych lasów, szalone przygody, wakacyjnych przyjaciół.

      Ale wszystko ma swój czas.

      Dzień rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2022 roku przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Uroczysta inauguracja roku szkolnego tradycyjnie już rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym w Zabrniu przez księdza Marka Łopatkę.

      Po przemarszu do szkoły, który otwierał poczet sztandarowy z dumnie powiewającym na wietrze sztandarem naszej szkoły, rozpoczęła się akademia.

      Pani dyrektor Katarzyna Wacławska w swoim przemówieniu otwierającym uroczystość ciepło powitała wszystkich uczniów, pracowników szkoły i gości, którzy zaszczycili nas swoim przybyciem: dyrektora CUW pana Janusza Bukałę i radnego gminy Szczucin, mieszkańca Zabrnia pana Józefa Firsta. Podczas przemówienia zwróciła się do nich z podziękowaniami za remont łazienek i korytarza dolnego, który został przeprowadzony w czasie wakacji.

      Przed remontem awarii często ulegała kanalizacja oraz instalacja wodna.

      Dzięki wsparciu uzyskanemu od radnego pana Józefa Firsta udało się uzyskać zgodę na remont i jego sfinansowanie. Przebudowa łazienek polegała przede wszystkim na wymianie instalacji kanalizacyjnej, położeniu płytek, wymianie stolarki drzwiowej oraz wyposażeniu łazienek i toalet. Na podłogach korytarza również położono nowe płytki i pomalowano ściany.

      Po remoncie wnętrze łazienek w naszej szkole spełnia standardy na miarę XXI wieku.

      Efekt końcowy, jaki udało się osiągnąć jest sumą zaangażowanie wielu osób.

      W pierwszej kolejności pani dyrektor podziękowała władzom gminy Szczucin: panu burmistrzowi Janowi Sipiorowi oraz zastępcy burmistrza panu Tomaszowi Bełzowskiemu, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Kończąc przemówienie zapewniła, że o wyremontowane łazienki i korytarz będziemy dbać, jak o swoje własne, bo to przecież nasz wspólny drugi dom.

      Pan dyrektor CUW -u Janusz Bukała w swoim przemówieniu odniósł się z kolei do bardzo dobrych wyników Egzaminu Ósmoklasisty osiągniętych w ubiegłym roku szkolnym przez naszych uczniów. Wyraził nadzieję, że tegoroczne wyniki będą równie dobre a może nawet lepsze.

      W dalszej części akademii nasi uczniowie w sposób zabawny wspominali wakacyjny czas beztroski i luzu.

      Podczas akademii uczczono 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podkreślono, że wszyscy doceniamy to, że żyjemy w wolnym kraju, zwłaszcza teraz w obliczu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

      W akademii wzięli udział uczniowie klasy VIII, V i IV, którzy przygotowywani byli przez panią Ewę Gaj, Marlenę Cieślak i Barbarę Czaję. Dekorację wykonała pani Barbara Kubek.

      Po akademii uczniowie udali się do swoich klas na pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

     • Stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Szczucin - informacje

     • Od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. można składać wnioski o stypendium socjalne dla uczniów z Gminy Szczucin. Stypendium jest zależne od dochodu. Kryterium dochodowe w wysokości 600 zł na osobę w rodzinie.

      Wnioski można odbierać od dnia 22.08.2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie ul. Rudnickiego 11, więcej informacji pod numerem telefonu 14 643 51 39.

     • Uroczyste wręczenie nagród w ramach Konkursu plastyczno – fotograficznego „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”

     • W dniu 24.06.2022 roku o godz. 14.00 w Hotelu Restauracji CAMPARI w Górze Motycznej, gmina Żyraków odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT” w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      Serdecznie gratulujemy uczennicy z naszej szkoły - Agacie First z klasy VII, która w swojej kategorii wiekowej zajęła wyróżnienie za wykonanie pięnego zdjęcia "pocztówki" przestawiającej krajobraz  obszaru PROWEN.

     • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022

     • Rok szkolny 2021/2022 oficjalnie można już uznać za zakończony. Pożegnanie ze szkołą miało miejsce w piątek 24 czerwca. Uczniowie otrzymali świadectwa, a wraz z nimi promocję do kolejnej klasy. Natomiast dla 16 absolwentów klasy ósmej był to ostatni dzień w naszej szkole.

      Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się o godzinie 8:00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Zabrniu. Po niej nastąpił wspólny przemarsz do szkoły na akademię, która rozpoczęła się o godzinie 9:00. Podczas zakończenia roku szkolnego odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klasy VII. Ósmoklasiści ślubowali godnie nosić imię absolwenta Szkoły Podstawowej w Zabrniu oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności.  Podczas występ artystycznego uczniowie wierszem i piosenką uświetnili uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

      W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Katarzyna Wacławska podziękowała wszystkim: uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom obsługi za wytężoną i rzetelną pracę. Całej społeczności szkolnej życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.

      Łzom wzruszenia i emocjom nie było końca. Dyrektor szkoły w niezwykle ciepłych słowach pożegnała i podziękowała za 40 lat wspaniałej i oddanej swojej pracy Pani Teresie Piekielnika, która przechodzi na emeryturę. Ósmoklasiści podczas akademii z sentymentem wspominali wspólnie spędzone lata i dziękowali społeczności szkolnej za mile spędzone chwile w progach swojej szkoły.

      Podczas uroczystej akademii zostały wręczone nagrody książkowe za wzorową postawę uczniowską, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły oraz za wysokie osiągnięcia w nauce. Zostali również wyczytani uczniowie wpisani do „Złotej księgi”.

      Wychowawcy w klasach wręczyli uczniom świadectwa. Pożegnań, uścisków i życzeń udanych wakacji nie było końca!

      Słonecznych i bezpiecznych wakacji!

     • Wyniki powiatowego konkursu "Cała prawda o Aids"

     • W piątek, 8 kwietnia 2022 roku, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Powiatowy konkurs wiedzy ph. „Cała prawda o AIDS” organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Uczestników konkursu i ich opiekunów, w imieniu organizatorów, powitał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który podziękował wszystkim za zaangażowanie i przygotowania do udziału w tym przedsięwzięciu, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zachowań sprzyjających uniknięciu zakażeniu tym groźnym wirusem.

      Po oficjalnym powitaniu, ponad 40 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego przystąpiło do rozwiązywania testu sprawdzającego wiedzę m.in. na temat pochodzenia, budowy i biologii wirusa HIV, przebiegu zakażenia HIV, diagnostyki w kierunku HIV, dróg szerzenia się zakażeń HIV oraz leczenia osób z AIDS.

      Najwyższą liczbę punktów w teście i miejsce na podium zdobyły:

      • I miejsce - Patrycja Kijak (Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim)

      • II miejsce - Aleksandra Lekarczyk (Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie)

      • III miejsce - Amelia Lechowicz (Szkoła Podstawowa w Zabrniu)

      Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy „Cała prawda o AIDS”  otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureatki konkursu otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe, które wręczali: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Klimowska

      Naszą szkołę reprezentowały:

      • Amelia Lechowicz - klasa VIII - III miejsce
      • Agata First -  klasa VII - udział
      • Karolina Cieśla - klasa VIII -udział
      • Anna Kozaczka - Klasa VIII - udział
      • Gabriela Czub - klasa VIII - udział
      • Paulina Bielaszka - klasa VIII - udział

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Bezpieczne wakacje!

     • Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

     • Wycieczka klas I-III do Chęcin i Kielc

     • W dniu 9 czerwca 2022 roku odbyła się wycieczka klas I-III do Kielc i Chęcin. Na początku uczniowie odwiedzili Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, gdzie uzyskali wiele ciekawych informacji na temat historii powstania zabawek. Dowiedzieli się także jak proces tworzenia zabawek zmieniał się na przestrzeni lat.

      Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach jest największą i najstarszą taką placówką w Polsce. Zajmuje 631 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i prezentuje kilka tysięcy eksponatów. Uczniowie mogli tam zobaczyć kilkanaście wystaw, m.in. lalki z całego świata, zabawki historyczne i ludowe, modele samochodów, samolotów, statków, kolejkę elektryczną i marionetki teatralne. Najbardziej cenną częścią zbiorów tego muzeum stanowią zabawki historyczne, w tym lalki z przełomu XIX i XX wieku oraz XIX-wieczne żołnierzyki ołowiane, niemiecka miniaturowa maszyna do szycia, rzutnik na szklane przezrocza, pokoiki dla lalek, zagraniczne i polskie klocki. Najstarszym eksponatem, który dzieci mogły zobaczyć była niemiecka lalka woskowa, która pochodzi z końca XVIII wieku. Placówka posiada również interesujące wystawy stałe, takie jak: „Popołudniowa herbatka”, „Na babcinym strychu” czy „Misie w lesie”. Możliwość zwiedzenia Muzeum dostarczyła naszym uczniom wielu wrażeń, które na pewno długo pozostaną w ich pamięci.

      Kolejnym przystankiem na naszej trasie był Zamek Królewski w Chęcinach. Zamek powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Był tam przechowywany skarbiec koronny. Ogromny skarbiec na zamku zgromadziła królowa Bona. Po III rozbiorze Polski zamek popadł w ruinę, opustoszał wtedy nawet budynek mieszkalny, w którym mieściła się kancelaria grodzka. Podczas I wojny światowej żołnierze rosyjscy wykorzystywali środkową wieżę zamku jako punkt obserwacyjno co doprowadziło do jeszcze większego jej zniszczenia. W czasie II wojny światowej kamienie ze wzgórza zamkowego wykorzystywano do utwardzania okolicznych dróg.

      Dzisiaj zamek w Chęcinach jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Potężne baszty dominują nad okolicą i widoczne są już z trasy biegnącej do Krakowa. Do dziś zachował się pełen obwód zewnętrznych murów obronnych, dwie wieże, baszta i fundamenty budynków mieszkalnych. W wieży wschodniej mieści się punkt widokowy, skąd przy ładnej pogodzie można zobaczyć wierzchołki Tatr. Wizyta w tym miejscu była dla naszych uczniów prawdziwą podróżą do średniowiecza, nie tylko dzięki samemu budynkowi, ale także dzięki dodatkowym atrakcjom. Wchodząc na basztę zamku mogliśmy podziwiać piękną panoramę Chęcin i pobliskich gór. Pani przewodnik oprowadzając nas po obiekcie przekazała nam wiele ciekawych informacji na temat historii zamku, a dzieci mogły zobaczyć wiele średniowiecznych eksponatów.

      Ostatnim punktem naszej wycieczki było Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. Mogliśmy zobaczyć tam wspaniałe fizyczne modele, które zostały odtworzone na podstawie projektów autorstwa Leonardo da Vinci. Uczniowie mogli również obejrzeć dwie wystawy o charakterze multimedialno – mechatronicznym. Pierwsza z nich pt., „Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową i funkcjami życiowymi człowieka, które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Oraz drugą pt. „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, która dotyczy zagadnień ekologiczno – przyrodniczych.

      Wycieczka była pełna wrażeń i na pewno pozostanie w pamięci naszych uczniów. Pomogą w tym na pewno pamiątkowe zdjęcia oraz zakupione pamiątki.

     • Wycieczka klas IV - VII do Krzemionki Opatowskiej

     • W dniu 22 czerwca 2022r.pod opieką p. Barbary Wantuch, p. Ewy Gaj, p. Barbary Kubek oraz p. dyrektor Katarzyny Wacławskiej uczniwie klas IV - VII udali się na całodniową wycieczkę do Krzemionki Opatowskiej.

     • Wyjazd przedszkolaków do Kulkolandii w Radomyślu Wielkim

     • Dnia 13.06.2022 odbyła się wycieczka autokarowa do Kulkolandii w Radomyślu Wielkim. W wycieczce wzięło udział 16 dzieci z oddziału przedszkolnego w Zabrniu pod opieką nauczycieli. O godz. 8:40 zaraz po zbiórce z opiekunami dzieci wyruszyły autokarem sprzed szkoły do Radomyśla Wielkiego. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja dzieci w grupie przedszkolnej. W przeddzień wycieczki dzieci zostały zapoznane z zasadami zachowania się podczas pobytu w Kulkolandii. Dzieci były zachwycone wnętrzem tego Centrum Zabaw. Niezwykłą frajdą okazała się wysoka zjeżdżalnia, która znajdowała się na szczycie konstrukcji i nie brakowało dzielnych i odważnych aby ją pokonać. Oprócz zjeżdżalni dzieci mogły korzystać z basenów z piłeczkami, z mini pojazdów, dmuchanych skakańców, elektronicznych samochodów. Każdy kto poczuł się zmęczony mógł skorzystać z zaciszonego kącika malucha w którym można było odpocząć. W czasie dwu godzinnego pobytu spędzonego aktywnie ruchowo, każde dziecko spaliło mnóstwo kalorii, ale by nabrać sił na nowo postanowiliśmy zapełnić brzuszki smacznymi przekąskami w bufecie znajdującym się w tym Centrum Zabaw. Pobyt bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania z tym magicznym i bajkowym miejscem. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy do szkoły.

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 - informacje

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła IIw Zabrniu odbędzie się w dniu 24.06.2022 r.:

      - o godzinie 8.00 msza św. w Kościele w Zabrniu

      - o godzinie 9.00 przejście na salę gimnastyczną przy szkole na uroczystość zakończenia roku szkolnego

      - po akademii przejście do sal z wychowawcami klas na rozdanie świadectw.

       

      Dowóz uczniów w dniu zakończenia roku szkolnego:

      - kurs poranny zgodnie z harmonogramem

      - kurs powrotny godz. 11.00.

       

     • Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

     • Wakacje to okres,w którym znajdujemy czas na zabawę, odpoczynek i drobne szaleństwa. W tym czasie bierzemy udział w różnych przygodach, wyjazdach i wycieczkach. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Musimy wykazywać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

      Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

      • Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
      • Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
      • Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
      • Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
      • Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
      • Nie rozmawiaj z obcymi.
      • Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
      • Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
      • Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
      • Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
      • Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
      • Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
      • Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
      • Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
      • Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
      • W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
      • Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
      • Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
      • Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
      • Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
      • Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
      • Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
      • Nie rozpalaj ogniska w lesie.
      • Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
      • Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
     • Spotkanie z policjantem "Bezpieczne wakacje"

     • W dniu 21 czerwca odbyło się spotkanie uczniów i przedszkolaków z st. asp. Krzysztofem Słowikiem z Komisariatu Policji w Szczucinie. Została wygłoszona prelekcja na temat bezpieczeństwa podczas wakacji .

      Wszyscy utrwalili sobie zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię; zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych; jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców; jak rozważnie korzystać z kąpielisk w okresie wakacji oraz zachowywać się podczas różnych zjawisk atmosferycznych.

      Na zakończenie zostały wręczone karty rowerowe uczniom klasy IV. 

     • "Kwiatki na dzień Matki" - wyniki konkursu dla przedszkolaków

     • W dniu 31 mają jury przyznało dyplomy i nagrody w konkursie "Kwiatki na dzień Matki". Z naszego przedszkola piękne kwiatki dla swoich ukochanych mam przygotowały: Natalia First, Katarzyna Kusiak, Wiktoria Kusiak oraz Sebastian Przybylo i Dawid First. Pierwsze miejsce zdobył Sebastian Przybylo, który otrzymał nagrodę i dyplom, a pracę plastyczne pozostałych zostały wyróżnione.

      Dziękuję rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie swoich dzieci do udziału w konkursach plastycznych.

     • Dzień Rodziny

     • 6 czerwca 2022 r. w naszym przedszkolu oraz klasa I - III obchodziliśmy Dzień Rodziny.

      Rodzice to najważniejsze osoby w życiu każdego dziecka, należy więc dbać i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem. Dlatego w naszej społeczności pomagamy dzieciom wyrazić ich miłość do rodziców organizując ,,Dzień Rodziny’’. Dzieci zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Były wiersze, piosenki i tańce dla kochanych rodziców. Dzieci wręczyły piękne serduszka swoim rodzicom, całusom i uściskom nie było końca. Po części artystycznej rodzice zaproszeni zostali do słodkiego poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości była niezwykle rodzinna.

      Fotogaleria - oddział przedszkolny:

      Fotogaleria - klasy I - III:

     • Wyjazd do kina Cinema 3D w Mielcu

     • 3 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka uczniowie klas IV- VIII wzięli udział w wycieczce  do kina Cinema 3D w Mielcu, gdzie obejrzeli film będący ekranizacją lektury uzupełniającej p.t."Skarb Mikołajka". Seria zarówno książek, jak i filmów, których tytułowym bohaterem jest Mikołajek od lat cieszy się niegasnącą popularnością. Ekranizacja kolejnej części również okazała się strzałem w dziesiątkę. Zabawne perypetie bohatera, który, by uniknąć przeprowadzki do innego miasta postanawia zdobyć skarb, uświadomiły nam wszystkim po raz kolejny, że najcenniejszymi wartościami, które należy w życiu pielęgnować, są rodzina i oddani przyjaciele, a niektóre przyjaźnie ze szkolnej ławy mogą towarzyszyć nam nawet w dorosłym życiu. Organizatorem wyjazdu była pani Ewa Gaj.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland