• Jasełka
     • Jasełka

     • Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie najbliższych. Z okresem świąt związane jest wiele tradycji, zwyczajów, które wprowadzają w tych szczególnych dniach niepowtarzalną atmosferę. W naszej szkole co roku organizujemy wspólny opłatek połączony z jasełkami. Uczniowie zawsze z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do nich. Zaprezentowali je 21 grudnia, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. W tym roku jasełka bożonarodzeniowe przygotowali uczniowie klas III, IV i VIII pod kierunkiem p. Teresy Piekielniak i p. Łucji Przybyło. Oprawę muzyczną z uczniami kl. IV-VIII przygotowała p. Barbara Czaja. Młodzi artyści w ślicznych strojach z wielkim przejęciem i wdziękiem odegrali swoje role.

      Po występie pani dyrektor Genowefa Dzięgiel złożyła uczniom i pracownikom serdeczne życzenia . Następnie wszyscy uczestnicy łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia.

      Wzorem lat ubiegłych uczniowie z przedstawieniem jasełkowym wystąpili również w Kościele Parafialnym w Zabrniu w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

       

      Album fotograficzny ►

    • Życzenia Świąteczne
     • Życzenia Świąteczne

     • Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Nazaretu; niech pomoże każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie! Niech Maryja, Matka pięknej miłości i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą wszystkim swą stałą opieką”.

      Jan Paweł II

      Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy: radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Bożego Syna do Swego życia, Mocy Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbiać Boga i zasiewać ziarno pokoju wśród Bliskich, opieki Świętej Rodziny z Nazaretu, aby wspierała nas w codziennych trudach życia, wielu darów Bożych na każdy dzień Nowego Roku.

      Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy
      Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

    • Wizyta Świętego Mikołaja
     • Wizyta Świętego Mikołaja

     • Jest taki magiczny dzień w roku, na który wszystkie dzieci oczekują z niecierpliwością. Niby dzień jak każdy inny, ale to przecież MIKOŁAJKI.

      Dnia 6 grudnia odwiedził naszą szkołę wyjątkowy gość, który przyniósł worek pełen prezentów. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I - III zaśpiewali piosenki i powiedzieli wiersze Mikołajowi. Starsi uczniowie obiecali, że będą grzeczni.

      Święty Mikołaj w tym roku zabrał ze sobą pomocników: Śnieżynkę, Aniołka i Diabełka. Goście zostali przyjęci z wielkim entuzjazmem i zadowoleniem.Wszyscy byli tak szczęśliwi, że nawet nie zauważyli jak szybko minął wspólnie spędzony czas. Uczniowie poprosili, by Mikołaj nie zapomniał o nich i przyszedł do szkoły za rok.

      Za wszystkie upominki i niespodzianki serdecznie dziękujemy!

       

      Album fotograficzny ►

    • Ślubowanie pierwszoklasistów
     • Ślubowanie pierwszoklasistów

     • Dnia 15 listopada 2018r. o godzinie 10:00 odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszoklasistów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: p. Ewa Pajor, proboszcz parafii ks. Marek Łopatka oraz licznie zgromadzeni rodzice. Dyrektor szkoły p. Genowefa Dzięgiel powitała zebranych gości, a szczególnie uczniów klasy pierwszej. Pierwszaki w odświętnych strojach pod kierunkiem wychowawczyni, p. Łucji przybyło przedstawiły cześć artystyczną, w której zaprezentowały swoje wiadomości, umiejętności i zdolności przed zgromadzoną publicznością.

      Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła cześć oficjalna uroczystości. Uczniowie na sztandar szkoły złożyli przysięgę. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

      Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania, medale, książeczki oszczędności oraz słodkie upominki. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i starsze koleżanki złożyły pierwszakom życzenia sukcesów w nauce oraz zapewniły o pomocy i opiece starszych uczniów.

      Pamiątkowe zdjęcia na uroczystości wykonywał zaproszony z Urzędu Gminy pan daniel Puła.

      Dla wszystkich uczestniczących w uroczystości rodzice zorganizowali słodkie przyjęcie.

      Ten dzień na długo zostanie w pamięci pierwszoklasistów.

       

      Album fotograficzny ►

    • Szkolny Klub UNICEF
     • Szkolny Klub UNICEF

     • Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Szkolnego Klubu UNICEF. Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej, (...) niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

      W ramach programu będziemy brać udział w akcjach edukacyjnych i organizować zadania przewidziane przez UNICEF na dany rok szkolny.

      Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Celem Klubu jest, m. in.:

       - Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

      - Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata,

      - Propagowanie idei tolerancji,

      - Promowanie idei pomocy humanitarnej,

      - Edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,

      - Kształtowanie postawy pro-pomocowej.

      Zapraszamy wszystkich do współpracy i do śledzenia informacji zamieszczanych w "Kąciku UNICEF"!

      Harmongram prac Klubu Szkół UNICEF na rok szkolny 2018/2019

    • "Mój pierwszy zeszyt"
     • "Mój pierwszy zeszyt"

     • Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dyrektor szkoły wręczyła pierwszakom specjalny zeszyt z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i ołówek w ramach akcji „Mój pierwszy zeszyt” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

    • Prafialne obchody 100-lecia Niepodległości Polski
     • Prafialne obchody 100-lecia Niepodległości Polski

     • W dniu 11 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Zabrniu. Cała liturgia, a szczególnie procesja z darami była wyrazem wdzięczności za dar wolności Ojczyzny. Na zakończenie liturgii została poświęcona pamiątkowa tablica i odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”.

       

      Album fotograficzny ►

    • 100-lecie Niepodległości Polski
     • 100-lecie Niepodległości Polski

     • W naszej szkole główne uroczystości obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości miały miejsce w sobotę 10 listopada 2018r., w której wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Szczucina p. Andrzej Gorzkowicz sprawujący honorowy patronat nad uroczystością, ks. dziekan Zygmunt Warzecha, ks. proboszcz parafii Zabrnie Marek Łopatka, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, przewodnicząca Rady Powiatu p. Barbara Pobiegło, radny powiatu p. Krzysztof Bryk, kierownik Centrum Usług Wspólnych p. Adam Murczek, dr hab. p. Justyna Łukaszewska-Haberkowa z rodziną – krewna z rodziny p. Eugenii Gregorczyk, p. Paweł Wantuch - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, p. Daniel Puła – pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, radny wsi Brzezówki p. Franciszek Furgał, sołtys wsi Brzezówka p. Krzysztof Kopciński, sołtys wsi Suchy Gruntu p. Bronisława Krzysztofik, mieszkańcy wsi Zabrnia, Brzezówki, Suchego Gruntu, nauczyciele emerytowani, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz przedszkolaki oraz uczniowie klas I – VIII.

      O godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw Maksymiliana Marii Kolbe w Zabrniu cała społeczność szkolna, zaproszeni goście, rodzice uczestniczyli w mszy świętej w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks dziekan Zygmunt Warzecha oraz ks. Marek Łopatka.

      Niezwykle podniosłym i ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie przed budynkiem szkoły rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu - Marszałkowi Polski. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał starosta dąbrowski - pan Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz miasta i gminy Szczucin – pan Andrzej Gorzkowicz oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP w Zabrniu – uczennica klasy VIII, Aleksandra Żuchowicz. Tablicę poświęcił ks dziekan Zygmunt Warzecha.

      W tym dniu nie mogło zabraknąć uroczystej akademii. Gości powitała dyrektor szkoły – pani Genowefa Dzięgiel. W swoim wystąpieniu pani dyrektor przypomniała postać wybitnego i odważnego Polaka jakim był Marszałek Józef Piłsudski. Przytoczyła zapis z kroniki szkolnej dotyczący wydarzeń z dnia 11 listopada 1938 r. kiedy to dokonano wmurowania w ścianę frontową budynku szkolnego marmurowej tablicy w hołdzie zmarłemu Marszałkowi Narodu – Józefowi Piłsudskiemu. Tablica, ta została zniszczona podczas działań II wojny światowej. Podczas części oficjalnej głos zabrał również starosta dąbrowski p. Tadeusz Kwiatkowski oraz dr hab. p. Justyna Łukaszewska-Haberkowa.

      Części artystycznej przyświecało motto – słowa Józefa Piłsudskiego „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”

      Na wstępie najmłodsi przedstawiciele naszej społeczności – dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały swoje zdolności wokalne i teatralne w ramach programu „Mali obywatele w społeczności, w regionie i Ojczyźnie”. Uczniowie klas starszych wystąpili z programem pt. „Wstań Polsko Moja!” W montażu słowno – muzycznym, utworach poetyckich i pieśniach o charakterze patriotycznym przedstawione zostały burzliwe dzieje Polski. Opowiedziane zostało czym jest niepodległość, jak doszło do jej utraty i odzyskania. Całość występów dopełniły polskie tańce narodowe tj. polonez i krakowiak, prezentacja multimedialna i nastrojowa scenografia. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że warto kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

      Cała uroczystość odbyła się w wyjątkowej, niezapomnianej atmosferze.

      Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła wszystkich na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

      Inicjatorem wmurowania rekonstrukcji pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu był p. Marian Skowron. Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli: p. Żanety Wróbel, p. Barbry Czaja, p. Marleny Cieślak, p. Lucyny Bulwa oraz p. Teresy Piekielniak.

       

      Album fotograficzny ►

    • 9 listopada 2018 r. – „Dzień dla Niepodległej”
     • 9 listopada 2018 r. – „Dzień dla Niepodległej”

     • „11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków-Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata”- czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Jedną z najważniejszych funkcji szkoły jest kształtowanie postaw patriotycznych. Nasza szkoła, działając właśnie w tym duchu, również włączyła się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podjęła szereg działań mających na celu godne uczczenie tej ważnej rocznicy, ukazując jak wielką wartością jest dla nas Nasza Ojczyzna. Na godzinach wychowawczych rozmawiano o patriotyzmie, wolności, niepodległości, szacunku do symboli narodowych. Powstały tematyczne gazetki klasowe oraz gazetka ścienna na korytarzu szkolnym upamiętniająca ważne wydarzenia oraz postaci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918r. Uczniowie wraz z nauczycielami wykonywali kotyliony i flagi, którymi udekorowano szkołę.

      Szkoła włączyła się również do akcji, której inicjatorem jest Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży „Bijemy rekord dla Niepodległej”. Wzięło w niej udział 24 tys. szkół z całej Polski. Upamiętniając 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 9 listopada 2018r. o godzinie 11:11 przedszkolaki, uczniowie klas I – VIII wraz z panią dyrektor Genowefą Dzięgiel i nauczycielami wspólnie odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego".

       

      Album fotograficzny ►

    • Spotkanie z leśnikami
     • Spotkanie z leśnikami

     • W dniu 6 listopada 2018 r. do oddziału przedszkolnego i klas I-III przybył Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska Kazimierz Żuchowicz i pan Karol Blicharz.

      Celem spotkania było:
      – zapoznanie dzieci z pracą leśnika
      – zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy
      – kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
      – pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym
      – uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

      Goście opowiedzieli o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzieci przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Goście zainteresowali dzieci swoimi opowieściami  wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty.

      Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowe broszurki przyrodnicze, kolorowanki, znaczki odblaskowe, gry edukacyjne, puzle. Miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasi goście na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiedzieli. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.

      Dyrektor szkoły Genowefa Dzięgiel gorąco podziękowała za spotkanie, które odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

       

      Album fotograficzny ►

    • Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego za rok szkolny 2017/2018
     • Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego za rok szkolny 2017/2018

     • W dniu 18 październik 2018r. w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie podsumowano współzawodnictwo kulturalne przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych za rok szkolny 2017/18.

      W kategorii przedszkola nasz oddział przedszkolny uzyskał wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 100zł. Natomiast w kategorii szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II zdobyła II miejsce i nagrodę w wysokości 400zł.

      Gratulujemy!

       

      Album fotograficzny ►

    • Stypendium Burmistrza Szczucina dla uczennicy naszej szkoły!
     • Stypendium Burmistrza Szczucina dla uczennicy naszej szkoły!

     • W dniu 18 października 2018r. na sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin zostały wręczone stypendia Burmistrza Szczucina. Serdecznie gratulujemy uczennicy naszej szkoły – Wiktorii Tomala z klasy VIII, która uzyskała stypendium naukowe za celujące wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia.

      Jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów.

    • Zaproszenie na obchody 100-lecia Odzyksnia przez Polskę Niepodległości oraz uroczyste odsłonięcie rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu
     • Zaproszenie na obchody 100-lecia Odzyksnia przez Polskę Niepodległości oraz uroczyste odsłonięcie rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu

     • „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
       „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”

      Józef Piłsudski

      Z kroniki Szkoły Podstawowej w Zabrniu - „Mieszkańcy tutejszych wiosek zebrani w dniu 27 maja 1935 roku w sali szkolnej na żałobnej akademii uchwalili na wniosek Kierownika szkoły Stanisława Krajewskiego ufundować z dobrowolnych składek marmurową tablicę pamiątkową w hołdzie zmarłemu Marszałkowi Narodu i wmurować ją w ścianę frontową budynku szkolnego. Odsłonięcia tablicy dokonał w dniu 11 listopada 1938 roku wicestarosta z Dąbrowy, Fedyna, w obecności Inspektora Szkolnego, Henryka Zahaczewskiego, Duchowieństwa szczucińskiego, Grona Nauczycielskiego, Rad Gromadzkich Zabrnia i Brzezówki przy współudziale dziatwy szkolnej, miejscowych i zamiejscowych organizacji oraz licznie zebranej ludności obu gromad.„

      Celem upamiętnienia i oddania hołdu Józefowi Piłsudskiemu, oraz inicjatorom i uczestnikom tamtych wydarzeń Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu, podjęły decyzję o rekonstrukcji tablicy oraz organizacji uroczystych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

      Zaproszenie

      Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
      oraz społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

      mają zaszczyt zaprosić

      na uroczyste Obchody 100lecia
      Odzyskania przez Polskę Niepodległości
      oraz
      odsłonięcie rekonstrukcji tablicy w Hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, Marszałkowi Polski
      w dniu 10 listopada 2018r. o godzinie 10:00

       

      W programie uroczystości:

      • Godz. 10:00 - Msza św. w Kościele Parafialnym pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Zabrniu
      • Odsłonięcie i poświęcenie rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w Hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, Marszałkowi Polski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu
      • Część oficjalna
      • Część artystyczna pt. „Wstań Polsko Moja” w wykonaniu uczniów SP w Zabrniu
      • Wspólny poczęstunek

       

      Album fotograficzny ►

     • Ogłoszenie

     • Od dnia 22.10.2018 r. (poniedziełek) do zakończenia remontu mostu lekcje w Szkole Podstawowej w Zabrniu rozpoczynać się bedą o godz. 8.45.  Na czas remontu mostu zmieniony został również rozkład jazy autobusu (dowóz uczniów do szkoły oraz odwóz - I kurs) - do pobrania poniżej. Odwóz - II kurs -bez zmian.

      Dowóz i odwóz uczniów - zmiany w rozkładzie jazdy

       

    • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
     • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     • Dnia 15 października 2018r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierunkiem p. M. Cieślak i p. Ż. Wróbel przygotowali część artystyczną, na którą składały się scenki z życia szkoły, wiersze i piosenki. Na uroczystość przybyli zaproszeni nauczyciele emeryci.

      Pani dyrektor złożyła nauczycielom i pracownikom obsługi życzenia. Powiedział m. in. „Życzę, abyście byli dumni z wykonywania tak pięknego i odpowiedzialnego zawodu jakim jest zawód nauczyciela. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodego pokolenia i wpływanie na ich życiowe wybory”. Do emerytów skierowała m. in. takie słowa: "Odnosimy się do Was z wielkim szacunkiem i cieszymy się, że dane nam było z Wami współpracować. To od Was otrzymywaliśmy pomoc, dobre słowo, uśmiech i życzliwość co dzień. Z uznaniem pragnę podkreślić Wasz trud jaki wkładaliście w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie Wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę."

      Na zakończenie przedstawienia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom, pracownikom szkoły oraz emerytom okolicznościowe laurki z życzeniami.

       

      Album fotograficzny ►

    • Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia - Msza Św.
     • Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia - Msza Św.

     • W dniu 16 października 2018r. z okazji jubileuszu 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Zabrniu im. Jana Pawła II uczniowie klas I-VIII, dzieci przedszkolne wraz z panią dyrektor Genowefą Dzięgiel, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami wzięli udział w uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Zabrniu.

      Mszy Św. przewodniczył ks. Marek Łopatka. Natomiast schola składająca się z uczennic naszej szkoły wykonała piękne pieśni.

       

      Album fotograficzny ►

    • Misterium o św. Janie Pawle II
     • Misterium o św. Janie Pawle II

     • W dniu 14 października 2018r. w naszej szkole z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia i 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża odbyło się Misterium o św. Janie Pawle II. Wzięli w nim udział: Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz wraz z małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Beker, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Adam Murczek z małżonką, proboszcz parafii Zabrnie, grono pedagogiczne i sołtysi, radni oraz mieszkańcy miejscowości należących do obwodu naszej szkoły.

      Zebrani w skupieniu obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Był to czas na refleksje, wspomnienia, której choć minione, pozostają w pamięci pokolenia Jana Pawła II. Wykonawcy z wielkim zaangażowaniem odtwarzali wiersze, piosenki i najważniejsze wydarzenia z życia naszego Patrona co wywołało wielkie wzruszenie wśród zebranych. Całość dopełniała prezentacja multimedialna, która współgrała z przedstawianymi treściami. Pani dyrektor skierowała do zgromadzonych m. in. następujące słowa: „10 lat, które upłynęły od nadania szkole imienia Jana Pawła II to piękny i dobry czas. Można wymienić wiele zdarzeń, które wpłynęły na życie naszej szkoły, na jej klimat i atmosferę. Sylwetka patrona to nie tylko wyraz hołdu składanego Wielkiemu Człowiekowi, ale również wybór własnych wartości i wskazanie kierunku pracy nad sobą. W codziennym życiu i pracy staramy się pielęgnować te wartości, które przekazał nam największy autorytet – Patron naszej szkoły Jan Paweł II.”

       

      Album fotograficzny ►

       

       

     • XI Turnieju Sztuki Recytatorskiej "POSZUKIWANIA"

     • Dnia 12. 10. 2018r. uczniowie: Gabriela Jędo – klasa IV, Gabriela Czub – klasa V, Patrycja Furgał – klasa VII, Piotr Furgał - klasa VIII reprezentowali naszą szkołę podczas eliminacji powiatowych XI Turnieju Sztuki Recytatorskiej "POSZUKIWANIA", który odbył się w Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

      W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum uczeń Piotr Furgał zajął II miejsce i tym samym zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu. Patrycja Furgał w tej samej kategorii otrzymała wyróżnienie.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    • Czyste powietrze-występy przedszkolaków
     • Czyste powietrze-występy przedszkolaków

     • W dniu 11. 10. 2018r. kierownik Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie, pan Adam Murczek gościł w oddziale przedszkolnym. Dzieci przedszkolne pod opieką pani Alicji Łuszcz zaprezentowały program artystyczny o czystym powietrzu i ekologii. Kierownik CUW brał udział w akcji promocyjnej w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze". Odczytał list Marszałka Województwa Małopolskiego – pana Jacka Krupy.

      Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

      Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

      Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

      Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

      Z serdecznymi pozdrowieniami
      Jacek Krupa
      Marszałek Województwa Małopolskiego

       

      Album fotograficzny ►

    • Mali obywatele w społeczności, regionie i Ojczyźnie
     • Mali obywatele w społeczności, regionie i Ojczyźnie

     • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu przystąpił do projektu  pn. ,,Mali obywatele w społeczności, regionie i ojczyźnie" dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskch 2014-2020 edycja 2018. W projekcie bierze udział 25 dzieci w wieku od 4 - 6 lat. W ramach projektu odbywają się bezpłatne warsztaty: muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne, poza tym wycieczki i igrzyska sportowe. Projekt realizowany będzie od września 2018 do czerwca 2019.

       

      Album fotograficzny ►

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin