• Misterium o św. Janie Pawle II
     • Misterium o św. Janie Pawle II

     • W dniu 14 października 2018r. w naszej szkole z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia i 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża odbyło się Misterium o św. Janie Pawle II. Wzięli w nim udział: Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz wraz z małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Beker, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Adam Murczek z małżonką, proboszcz parafii Zabrnie, grono pedagogiczne i sołtysi, radni oraz mieszkańcy miejscowości należących do obwodu naszej szkoły.

      Zebrani w skupieniu obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Był to czas na refleksje, wspomnienia, której choć minione, pozostają w pamięci pokolenia Jana Pawła II. Wykonawcy z wielkim zaangażowaniem odtwarzali wiersze, piosenki i najważniejsze wydarzenia z życia naszego Patrona co wywołało wielkie wzruszenie wśród zebranych. Całość dopełniała prezentacja multimedialna, która współgrała z przedstawianymi treściami. Pani dyrektor skierowała do zgromadzonych m. in. następujące słowa: „10 lat, które upłynęły od nadania szkole imienia Jana Pawła II to piękny i dobry czas. Można wymienić wiele zdarzeń, które wpłynęły na życie naszej szkoły, na jej klimat i atmosferę. Sylwetka patrona to nie tylko wyraz hołdu składanego Wielkiemu Człowiekowi, ale również wybór własnych wartości i wskazanie kierunku pracy nad sobą. W codziennym życiu i pracy staramy się pielęgnować te wartości, które przekazał nam największy autorytet – Patron naszej szkoły Jan Paweł II.”

       

      Album fotograficzny ►

       

       

     • XI Turnieju Sztuki Recytatorskiej "POSZUKIWANIA"

     • Dnia 12. 10. 2018r. uczniowie: Gabriela Jędo – klasa IV, Gabriela Czub – klasa V, Patrycja Furgał – klasa VII, Piotr Furgał - klasa VIII reprezentowali naszą szkołę podczas eliminacji powiatowych XI Turnieju Sztuki Recytatorskiej "POSZUKIWANIA", który odbył się w Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

      W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum uczeń Piotr Furgał zajął II miejsce i tym samym zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu. Patrycja Furgał w tej samej kategorii otrzymała wyróżnienie.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    • Czyste powietrze-występy przedszkolaków
     • Czyste powietrze-występy przedszkolaków

     • W dniu 11. 10. 2018r. kierownik Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie, pan Adam Murczek gościł w oddziale przedszkolnym. Dzieci przedszkolne pod opieką pani Alicji Łuszcz zaprezentowały program artystyczny o czystym powietrzu i ekologii. Kierownik CUW brał udział w akcji promocyjnej w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze". Odczytał list Marszałka Województwa Małopolskiego – pana Jacka Krupy.

      Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

      Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

      Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

      Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

      Z serdecznymi pozdrowieniami
      Jacek Krupa
      Marszałek Województwa Małopolskiego

       

      Album fotograficzny ►

    • Mali obywatele w społeczności, regionie i Ojczyźnie
     • Mali obywatele w społeczności, regionie i Ojczyźnie

     • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu przystąpił do projektu  pn. ,,Mali obywatele w społeczności, regionie i ojczyźnie" dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskch 2014-2020 edycja 2018. W projekcie bierze udział 25 dzieci w wieku od 4 - 6 lat. W ramach projektu odbywają się bezpłatne warsztaty: muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne, poza tym wycieczki i igrzyska sportowe. Projekt realizowany będzie od września 2018 do czerwca 2019.

       

      Album fotograficzny ►

    • Oczyszczacz powietrza dla przedszkolaków
     • Oczyszczacz powietrza dla przedszkolaków

     • W oddziale przedszkolnych zainstalowano oczyszczacz powietrza. Został on przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

      Oczyszczacz powietrza dla przedszkolaków - Obrazek 1

       

      Album fotograficzny ►

     • Archipelag skarbów

     • W dniach 2-3 października 2018r. uczniowie klasy VIII naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w Szczucinie pn. „Archipelag skarbów”. Podczas dwóch czterogodzinnych spotkań uczniowie poszukiwali skarbów takich jak: szczęście, miłość, realizacja własnych marzeń i pasji. Warsztaty prowadzone były przez kilkuosobowy zespół certyfikowanych trenerów, posiadających uprawnienia wydane przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

      Program uczył zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcał młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazywał młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

    • Powiatowe Obchody 79. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych
     • Powiatowe Obchody 79. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych

     • W niedzielę 30. 09. 2018r. w Szczucinie odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy wydarzeń wrześniowych w których wzięła udział delegacja uczniów z naszej szkoły: Mateusz Jaworek, Krystian Nowak, Aleksandra Żuchowicz, Karolina Skóra. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Lucyna Bulwa. Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z  czasów II Wojny Światowej rozpoczęła  Msza Św. w Kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, która została odprawiona w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy obchodów prowadzeni przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie udali się pod Kwaterę Pamięci Narodowej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

       

      Album fotograficzny ►

    • Spotkanie z policjantem
     • Spotkanie z policjantem

     • Dnia 27 września 2018r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Szczucinie

      Uczniowie mogli porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich.

      Druga część spotkania poświęcona była tematyce z zakresu prewencji kryminalnej, przeciwdziałaniu agresji wśród uczniów oraz bezpieczeństwa w Internecie. Podczas prelekcji poruszane były zagadnienia odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią. Pan policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

      Policjant uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

      Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.

       

      Album fotograficzny ►

    • 26. Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II
     • 26. Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II

     • W dniu 19.09.2018 r. w Gródku n/Dunajcem w Domu Rekolekcyjnym „Arka” odbyło się 26 Spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciel Delegatury Kuratorium w Tarnowie reprezentowała Małgorzata Lenartowicz, księża, katecheci, uczniowie i rodzice ze szkół noszących Jego imię.

      Szkoła Podstawowa w Zabrniu w tym roku 16 października obchodzi 10-lecie nadania imienia Jana Pawła II. Z okazji Jubileuszu zaprezentowano działalność szkoły, przygotowano oprawę liturgiczną mszy św. i przedstawiono program słowno-muzyczny pt. „Droga do świętości”. Szkołę reprezentowała p. dyrektor Genowefa Dzięgiel, nauczyciele, proboszcz parafii Zabrnie ks. Marek Łopatka a Gminę Szczucin Burmistrz p. Andrzej Gorzkowicz. Mszę św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż. Ordynariusz podkreślił, że szkoły Jana Pawła II troszczą się o wartości, dobre przekazywanie wiedzy i zasad Ewangelii. Ta szczególna rodzina jest nosicielem wartości, które całą mocą uwypuklał św. Jan Paweł II.

      Po zakończonej mszy św. ks. biskup, księża, zaproszeni goście obejrzeli wystawę przedstawiającą dorobek Szkoły Podstawowej w Zabrniu i dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

      Następnie wszyscy udali się do auli, gdzie przewodnicząca Rodziny Szkół p. Alina Węgrzyn powitała zebranych. Głos zabrali ks. biskup, p. Małgorzata Lenartowicz, Burmistrz Szczucina, który podkreślił, że jest dumny, że w Gminie Szczucin jest szkoła nosząca imię tak Wielkiego Polaka i złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia. Dyrektor szkoły stwierdziła, „iż z perspektywy 10 lat przekonani jesteśmy, że wybór patrona był przemyślany i trafny, a cała społeczność szkolna jest dumna. Postać św. Jana Pawła II stała się bliska naszym sercom, rodzi szacunek do wiedzy, nauki i motywuje do działania. Zachowujemy w pamięci jego uśmiech, spontaniczne gesty, i słowa, które nam pozostawił, abyśmy potrafili nasze życie wypełniać ich treścią”.

      Podczas spotkania była też mowa o wychowaniu do patriotyzmu w kontekście nauczania Jana Pawła II. Wykład wygłosił ks. dr Bartosz Bąk.

      Na zakończenie spotkania uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. Barbary Czaja, p. Lucyny Bulwa, p. Teresy Piekielniak, p. Marleny Cieślak, p. Katarzyny Majewskiej zaprezentowali program słowno-muzyczny. Obejmował on twórczość, działalność i życie naznaczone cierpieniem. Całość dopełniła prezentacja multimedialna, która współgrała z programem słowno-muzycznym. W programie uwzględniono tańce narodowe: krakowiak, polonez. Montaż słowno-muzyczny dostarczył wielu wzruszeń a wykonawcy otrzymali owacje na stojąco.

       

      Album fotograficzny ►

     • Rekonstrukcja tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski

     • Dzień 12 maja 1935 roku był dniem ogólnej żałoby w całem Państwie z powodu zgonu Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy tutejszych wiosek zebrani w dniu 27 maja tegoż roku w sali szkolnej na żałobnej akademii uchwalili na wniosek Kierownika szkoły Stanisława Krajewskiego ufundować z dobrowolnych składek marmurową tablicę pamiątkową w hołdzie zmarłemu Marszałkowi Narodu i wmurować ją w ścianę  frontową budynku szkolnego.

       Rekonstrukcja tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski - Obrazek 1Informacje z kroniki szkolnej

       

      Wizualizacja tablicy

      Rekonstrukcja tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski - Obrazek 2

      Rekonstrukcja tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski - Obrazek 3

    • Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019
     • Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

     • Czas wakacji - nieubłaganie dobiegł końca. Po dwóch miesiącach zabawy i beztroski trzeba było powrócić w szkolne mury. W dniu 3 września 2018 roku uroczystą akademią rozpoczęto nowy rok szkolny 2018/2019.  Wcześniej uczniowie z wychowawcami brali udział we mszy świętej.

       

      O godzinie 9:30 w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu życzyła wszystkim uczniom samych piątek i szóstek, a ich nauczycielom - satysfakcji w przekazywaniu wiedzy. Szczególnie ciepło i serdecznie powitała uczniów pierwszoklasistów. W uroczystości wziął również udział kierownik CUW w Szczucinie, pan Adam Murczek, który w swoim wystąpieniu życzył wszystkim owocnego i udanego roku szkolnego. Po uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swymi wychowawcami.

       

      Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

       

      Album fotograficzny ►

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin