• Informacje - Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

      • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01. 09. 2020r. dla Szkoły  Podstawowej w Zabrniu poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 8:00 w Kościele Parafialnym w Zabrniu. 
      • O godz. 9.00 spotkanie w szkole z wychowawcami klas.
      • Rano autobus szkolny bedzie kursował zgodnie z zamieszczonym rozkładem, powrót około godz. 10:00. W autobusie szkolnym obowiązują maseczki.
       Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021
      • Uczniowie klas 0-III wchodzą wejściem głównym, natomiast uczniowie klas IV - VIII wchodzą wejściem bocznym.
      • Przed wejściem i wyjściem ze szkoły każdy ma obowiązek dezynfekowania rąk.

      • Do klas mogą wchodzić tylko rodzice uczniów kl. 0 i I (obowiązek zasłaniania ust i nosa).

      • Uczniowie proszeni są o zabranie plecaków na podręczniki szkolne.

      • Przypominamy o składaniu stosownych zaświadczeń w MGOPS w Szczucinie na bezpłatne dożywianie uczniów.

      • Istnieje mozliwość wykupienie płatnych obiadów dla uczniów (cena jednego obiadu do miesiąca XII wynosi 5 zł i może później ulec zmianie, płatność za obiady uiszcza się z góry za cały miesiąc).

     • Stypendium szkolne - informacje

     • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30).

      Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie. Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu 2020 r.

      Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

     • Informacja dla rodziców i uczniów - Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS

     • Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

      Z wyrazami szacunku
      Dariusz Piontkowski
      Minister Edukacji Narodowej

    • Konkurs KRUS - „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”
     • Konkurs KRUS - „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”

     • Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie zachęca do skorzystania z konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod hasłem „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020r. do godz. 24:00 na adres e-mail rymowanka@krus.gov.pl. W temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka. Biuro Prewencji KRUS zdecydowało o nagrodzeniu 20 autorów najlepszych rymowanek nagrodami rzeczowymi każda o wartości 300 zł. Informacje o sposobie wyróżnienia laureatów konkursu rymowanki, formularz zgłoszeniowy dziecka oraz zasady przyznawania nagród, zostaną udostępnione na stronie internetowej Kasy. 

      Więcej informacji w załącznikach poniżej:

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    • szkolazabrnie@wp.pl
    • 146431828
    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
     Zabrnie 82
     33-230 Szczucin
     Poland