• Informacja - stypendia szkolne

     • Decyzje przyznające stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki losowe należy odbierać w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7 w dniach 2 grudnia – 6 grudnia 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

      Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi w miesiącu grudniu, po uprzednim odebraniu decyzji.

    • Konkurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"
     • Konkurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

     • Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca do skorzystania z konkursu e-learningowego dla dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" i tym samym do zdobywania wiedzy o zagrożeniach wypadkom w gospodarstwach rolnych.

      Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.

      Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl 

      Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać do dnia 13.12.2019 r. na adres:

      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji,
      al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
      ,

      z dopiskiem „Szkolenie e-learningowe dla dzieci”. Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 50 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.

    • 101 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości
     • 101 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

     • Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków najważniejsze święto państwowe.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

      W tym roku obchody podzielone były na kilka części. Rozpoczęliśmy już w piątek, 8 listopada, gdzie punktualnie o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna i przedszkolna odśpiewała 4 zwrotki hymnu narodowego biorąc po raz drugi udział w akcji „Szkoła do Hymnu” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

      Druga część obchodów Święta Niepodległości odbyła się w poniedziałek 11 listopada. Delegacja uczniów pod opieką p. Małgorzaty Sejdor wzięła udział w gminnych obchodach w Szczucinie: uczestniczyła w Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz złożyła wiązankę przed Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie. Ponadto uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w lokalnych uroczystościach w Kościele Parafialnym w Zabrniu.

      Dnia 12 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się trzecia część obchodów z okazji Święta Niepodległości - uroczysta akademia na pamiątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez p. Żanetę Wróbel i p. Mariana Skowrona oraz p. Barbarę Czaję (oprawa muzyczna). Uczniowie klasy V i VI wystawili dla całej społeczności szkolnej montaż słowno-muzyczny. Młodzi artyści przedstawili najważniejsze wiadomości dotyczące okresu pierwszej wojny światowej oraz momentów po jej zakończeniu. Scenariusz obejmował między innymi pieśni i wiersze patriotyczne oraz krótkie scenki nawiązujące do walk o niepodległość. Dzieci przedszkolne pod opiaką p. Magdaleny Furgał zaprezentowały okolicznościowe wiersze i piosenki.

       

      Album fotograficzny ►

    • Ślubowanie pierwszoklasistów
     • Ślubowanie pierwszoklasistów

     • Dnia 7 listopada 2019r. o godzinie 10:00 odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszoklasistów.

      W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prezes BS p. Aldona Wolak, p. Ewa Pajor, proboszcz parafii ks. Marek Łopatka oraz licznie zgromadzeni rodzice. Pierwszaki w odświętnych strojach pod kierunkiem wychowawczyni, p. Justyny Kowal przedstawiły część artystyczną, w której zaprezentowały swoje wiadomości, umiejętności i zdolności przed zgromadzoną publicznością. Uczniowie na sztandar szkoły złożyli przysięgę. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Genowefa Dzięgiel dokonała pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania, książeczki oszczędnościowe oraz słodkie upominki od rodziców. 

       

      Album fotograficzny ►

    • Wyjazd do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie
     • Wyjazd do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

     • Uczniowie klas III - VII wraz z opiekunami w dniu 05. 11. 2019r. mieli okazję obejrzeć w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie spektakl pt. "Akademia Mr Kleks".

      „Akademia Mr Kleks” to nowatorska adaptacja Elżbiety Chowaniec oparta na motywach kultowej książki Jana Brzechwy. W spektaklu, obok aktorów tarnowskiego teatru, wystąpili młodzi, utalentowani debiutanci – adepci sceny hip-hopowej, rapowej i szeroko pojętego street-dance.

      "Akademia Mr Kleks" to opowieść o prawdziwej szkole życia – o tym, jak być wolnym, kolorowym, ale i świadomym, że życie składa się i z dobra i zła. Zatopiona w prawdzie hip-hopowego słowa porusza to, co najważniejsze – sens nauki, którą nazywamy życiem. Zdolny zespół teatru oraz niezwykli młodzi tancerze to nowi uczniowie Akademii Mr Kleksa. Każdy z nich pokazuje swój talent, każdy z nich przechodzi proces dojrzewania w szkole życia Pana Kleksa.

       

      Album fotograficzny ►

     • Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®

     • Informujemy, że nasza szkoła w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin będzie realizować program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów®".

      Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. 

      W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne - pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. 

      Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne. 

      Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z seksualnością, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie. Główne cele Programu w tym obszarze to: 

      • pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania, 

      • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości, 

      • promowanie integralnej wizji seksualności człowieka, 

      • ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością, 

      • tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka. 

      W zamyśle autorów, Program Archipelag Skarbów® ma wspierać cele wychowawcze rodziców, a zarazem wspierać szkołę w realizacji zadań wychowawczych.  

      W ramach realizacji programu dnia 4 i 5 listopada, br. uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami uczestniczyli w Szczucinie w dwudniowych warsztatach.  Zajęcia łączyły formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań.  

      Elementem integralnym Programu są zajęcia dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców. 

      Spotkanie z Rodzicami w ramach realizacji programu w naszej szkole odbędzie się w dniu 14. 11. 2019r. (czwartek) o godz. 17:00. Tematyka spotkania obejmować będzie:

      • komunikację z nastolatkiem w okresie dorastania – czynniki wspierające;

      • program Archipelag Skarbów jako przestrzeń do wzmocnienia kompetencji rodzinnych – tematyka programu, symbole programy, wyniki badań.

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    • szkolazabrnie@wp.pl
    • 146431828
    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
     Zabrnie 82
     33-230 Szczucin