• WOŚP
     • 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     • Kolejny już raz nasza szkoła dołączyła do „drużyny” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbierała pieniądze na szczytny cel. Tegoroczny 31. Finał zagrał w niedzielę 29 stycznia pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

      Mimo mroźnej i wietrznej pogody wytrwale kwestowały wolontariuszki z klasy ósmej: Agata First, Martyna Głód, Gabriela Jędo oraz Maria Misiaszek. Szkolnym opiekunem akcji była pani Marlena Cieślak. Uczennicom udało się zebrać kwotę w wysokości 2178,71 zł (w tym najwięcej uzbierała Agata First - 1074,87zł).

      Gorąco dziękujemy za udział, za szczodrość i otwarte serca! Z pewnością widzimy się podczas 32. Finału. SIE MA!

     • Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych - spotkanie z policjantem

     • Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych w dniu 27.01.2023r. w szkole odbyło się  spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - VIII na temat "Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych". Policjant z Komisariatu Policji w Szczucinie st. asp. Krzysztof Słowik przypomniał o różnych zagrożeniach czyhających  w trakcie ferii zimowych. Omówił z uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach i stawach oraz ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic i rzek. Funkcjonariusz udzielił wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachowywać się na kuligu. Przypomniał również o zasadach zachowania na drodze oraz postępowaniu podczas nieobecności osób dorosłych w domu. Przypomnieli zasady postępowania wobec nieznajomej osoby: „ Nie rozmawiaj...", „Nie ufaj...", „Nie wpuszczaj do domu...”, ale również uświadomili dzieciom do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, treści zamieszczanych przez dzieci na portalach społecznościowych. Przestrzegał przed kontaktami z osobami poznanymi przez Internet. Przeprowadzone spotkanie zakończono dyskusją z uczniami.

      Wszystkim wychowankom życzymy, aby ferie zimowe upłynęły wesoło, zdrowo i bezpiecznie.

     • Dzień Babci i Dziadzia

     • Dnia 23 stycznia odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na początku Pani Dyrektor Katarzyna Wacławska przywitała babcie i dziadków, którzy licznie przybyli na zaproszenie swoich wnucząt i w imieniu swoim oraz grona pedagogicznego złożyła życzenia z okazji ich święta.  Odświętnie ubrani przedszkolaki oraz uczniowie klasy I, II i III zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki oraz układy taneczne. Niejednemu dziadkowi i babci ze wzruszenia zakręciła się łezka w oku. Z wielką dumą patrzyli na swoje wnuczęta. Mali artyści z wielkim przejęciem odtwarzali swoje role.

      Na zakończenie wszystkie dzieci odśpiewały swoim  kochanym Babciom i Dziadkom „Sto lat” i wręczyli prezenty.

      Uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu oraz bliższego poznania się wzajemnie.To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

      Mamy zatroszczyły się o wspaniałe, pyszne ciasta, za co serdecznie dziękujemy.

      Fotorelacja wykonana z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w ramach programu Labolatorium Przyszłości.

     • Powiatowe Targi Edukacyjne w Dąbrowie Tarnowskiej

     • Uczniowie klasy VIII naszej szkoły w dnu 25 stycznia 2023 roku wzięli udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze szkołami ponadpodstawowymi z powiatu dąbrowskiego.

      Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną:

      • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej;
      • Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej;
      • Zespół Szkół im. W.S. Reymonta w Brniu;
      • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie;
      • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej;
      • Ochotnicze Hufce Pracy.

      Na stoiskach można było zapoznać się z propozycjami każdej z szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu. Ósmoklasiści mieli również możliwość porozmawiać z doradcą zawodowym o możliwościami rozwoju w poszczególnych zawodach.

     • Podsumowanie zbiórki "Góra Grosza"

     • W naszej szkole na przełomie listopada i grudnia co roku odbywa się wielka zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Zebrane pieniądze są zawsze przekazywane na pomoc psychologiczną i rzeczową dla potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Do akcji przystąpili uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Za przeprowadzenie akcji w naszej szkole odpowiedzialny był Samorząd Szkolny wraz z opiekunkami: Ewą Gaj i Barbarą Kubek.  Wszystkie klasy przygotowały specjalne puszki, do których zbierane były monety. Każda klasa chciała zebrać jak najwięcej monet, na tak szczytny cel.

      Postanowiliśmy wyłonić klasy, które w przeliczeniu na 1 ucznia zebrały najwięcej pieniędzy. Wyniki przedstawiają się następująco:

      I miejsce - klasa V - 3,908 kg

      II miejsce -klasa II- 3,334 kg

      III miejsce - klasa VIII - 2,189 kg

      Klasy, którym udało się zebrać najwięcej monet zostały nagrodzone dyplomami.

      W tym roku zebraliśmy 15 kg monet o łącznej wartości 468,34 zł. Finalny przebieg akcji, segregacja nominałów, pakowanie, ważenie, liczenie przedstawia załączona fotorelacja.

      Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy postanowili wziąć udział w akcji.

      Pamiętajcie: "Dobro wraca".

    • Konurs KRUS
     • IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę pod hasłem: ·„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

     • Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

      Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z substancjami niebezpiecznymi.

      Do konkursu mogą przystąpić dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

      Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposób ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwie rolnym. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną skrzynką na adres Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej.

      Etap wojewódzki kończy się 21.04.2023r. przekazaniem do Biura Prewencji Centrali KRUS protokołu z trzema najlepszymi pracami konkursowymi które zostały najwyżej ocenione.

      W załączeniu Regulamin konkursu  oraz formularz zgłoszeniowy

     • Wieczór kolęd 2023

     • Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.

      Johann Wolfgang Goethe

      Dbając o staropolską tradycję śpiewania kolęd już po raz kolejny w Szkole Podstawowej im, Jana Pawła II w Zabrniu zorganizowany został Wieczór Kolęd. W tym roku uroczystość odbyła się 22 stycznia. Wieczorny mrok nastał. Zdaje się, że Gwiazda Betlejemska rozświetla drogę. Nam tego wieczoru właśnie tutaj wskazała miejsce, zasiedliśmy razem do wspólnego kolędowania, przy rzędach stołów w Szkole Podstawowej w Zabrniu. Na stołach pośród świątecznych stroików pojawiły się płomyki światła. W kącie kolorowa choinka. Duch świąt Bożego Narodzenia wśród u nas się rozgościł.

      Cała społeczność szkolna od najmłodszych przedszkolaków, po uczniów wszystkich klas I – VIII, pod czujnym okiem nauczycieli zaprezentowała tego wieczoru bogaty program artystyczny. Piękne i melodyjne kolędy, instrumentaliści i śpiewający ludzie, wytworzyli magiczną atmosferę, o której z utęsknieniem będziemy myśleć, czekając kolejnego takiego wieczoru.

      Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przygotowanie tego wieczoru. Szczególne podziękowania składamy wszystkim występującym uczniom, grupie lokalnych pasjonatów muzykowania, która zagrała dla nas kilka kolęd, mamie Marysi za wzruszające wykonanie wraz z córką „Wigilii dla wędrowca“ oraz rodzicom za najpyszniejsze wypieki oraz pomoc w organizacji tej uroczystości.

      Nie da się opisać podniosłości i klimatu jaki zapanował podczas naszego wieczoru kolęd, poczuliśmy ciepło i serdeczność, wspólnotę grupy.
      Dziękujemy!

      Podczas uroczystości wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu Laboatoria Przyszłości.

     • Zbiórka karmy dla psów z Przytuliska "Reksio"

     • " Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta".

      Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie i wrażliwe serca. Podobnie jak w roku ubiegłym z inicjatywy Samorządu Szkolnego przeprowadzona została zbiórka karmy dla psów przebywających w Przytulisku "Reksio" w Szczucinie.

      Wszystkim  uczniom, którzy wspomogli zwierzaki bardzo dziękujemy.

     • Zabawa choinkowa

     • Najpierw były przygotowania....

      A później wspaniała zabawa...

     • Archipelag skarbów

     • W dniach 12 i 13 stycznia 2023r. uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami uczestniczyli w Szczucinie w warsztatach odbywających się w ramach program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów®".  Zajęcia łączyły formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań. Udział uczniów w zajęciach finansowany był przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin.

      Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka,  zbudowanych wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. 

      Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia, łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazuje znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczy jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

     • Szkolny konkurs czytelniczy - wyniki

     • Szkolny konkurs czytelniczy został zorganizowany w trzech kategoriach wiekowych.

      Konkurs pn. "W świecie wierzy Juliana Tuwima" - kategoria klas I - III:
      I miejsce - Oliwia Sroka
      II miejsce - Mateusz Przybyło
      III miejsce - Patrycja Jędo

      "Szkolny konkurs pięknego czytania"  - kategoria klas IV - VI:
      I miejsce - Tomasz Borgosz
      II miejsce - Natalia Głód
      III miejsce - Szymon Noga

      "Szkolny konkurs pięknego czytania"  - kategoria klas VII - VIII:
      I miejsce - Agata First
      II miejsce - Gabriela Łachut
      II miejsce - Anna Borgosz
      III miejsce - Kacper Świąder

      Serdecznie gratulujemy!

     • Wyniki konkursów świątecznych organizowanych przez SCKiB w Szczucinie

     • Wyniki konkursu plastycznego dla przedszkolaków pn. "Świąteczne anioły":

      I miejsce - Katarzyna Kusiak
      I miejsce - Jakub Zabrocki
      III miejsce - Magdalena i Sebastian Przybyło
      III miejsce - Radosław Grabowski

      Wyniki konkursu na ozdobę choinkową i stroik świąteczny pn.”Pachnące święta”:

      w kategorii klas I - III
      I miejsce - Szymon Oleś
      I miejsce - Jakub Hajduk
      I miejsce - Aleksandra Furgał
      I miejsce  - Natalia Głód
      II miejsce - Natalia First
      II miejsce - Patrycja Jędo
      II miejsce - Karol Sroka
      III miejsce - Klaudia Chrabąszcz
      III miejsce - Krystian Wiatr
      wyróżnienie - Dawid Kupiec
      wyróżnienie - Natalia Przybyło
      wyróżnienie - Kacper Skóra
      wyróżnienie - Marcin Wójcik

      w kategorii klas V – VIII
      I miejsce - Szymon Szarek
      I miejsce - Kamil Topór
      I miesce - Szymon Sroka
      II miejsce - Wiktor Wierzba
      III miejsce - Bartosz Guła

      wyróżnienie - Amelia Sieroń

      Serdecznie gratulujemy!!!

     • Warsztaty biblioteczne

     • W dn. 21.12.2022r. uczniowie kl. I – III uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych przygotowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie filia w Dąbrowie Tarnowskiej pt. "Dar przyjaźni" w oparciu o fragmenty książki "A niech to gęś kopnie" Marty Guśniowskiej .

      Młodzi czytelnicy aktywnie brali udział w rozmowie na temat swoich zainteresowań, wymieniali czynności, które najchętniej wykonują, jaki powinien być prawdziwy przyjaciel. Rozmowa ta uwidoczniła dzieciom, jak wiele mają cech wspólnych i co cenią sobie w przyjaźni najbardziej. Następnie z uwagą wysłuchali czytanego tekstu o niecodziennym marzeniu tytułowej bohaterki Gęsi, która przez przypadek odnalazła sens życia i zyskała prawdziwych przyjaciół.

      Wniosek? Nasuwa się sam: przyjaźń odgrywa ważną rolę w życiu, a szczególnie wtedy, gdy tracimy poczucie sensu i problemy przygniatają nas do ziemi. Obecność przyjaciół sprawia, że zaczynamy samych siebie lubić trochę bardziej i odzyskujemy chęci do życia.

      Uczniowie klas starszych uczestniczyli w warsztatach „Jak uczyć się efektywnie? Zajęcia obyły się z wykorzystaniem mnemotechnik.

     • IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

     • Informacja prasowa


      15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?

      Świat Recyklingu – zagraj z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość.

      Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć.

      Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele w 2023 roku. Konkurs dedykujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

      Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu postaci w nowym uniwersum recyklingu: Twoim bohaterem może być każda postać, która swój początek wzięła ze świata odpadów: starego tostera, lodówki, laptopa czy zabawki na baterie. Może nim być butelka po mleku albo twój smartfon. Najważniejsze to bardzo dokładnie go opisać: jakie są jego główne cechy, jego słabe i mocne strony oraz najważniejsze umiejętności.

      W tej grze edukacyjnej, każdy uczestnik ma możliwość stworzenia takiej postaci uniwersum, w której zasada jest jedna: wszystko nadaje się do recyklingu. Możesz wyobrazić sobie postać ze stali lub tytanu, albo papieru, a nawet plastiku. W świecie recyklingu może pełnić konkretną rolę. Uczestnik musi określić w jakich zadaniach jego bohater dobrze się sprawdzi. Musi określić na czym polega jego siła, wytrzymałość, czy postać będzie toksyczna oraz jak reaguje z żywiołami: czy jest odporna na ogień, wodę, czy utlenia się w kontakcie z powietrzem.

      Chcemy wiedzieć kiedy i w jakich okolicznościach będzie można tę postać ulepszyć. Jeśli to będzie stalowy toster – tosterowe wnętrze zawsze jest ze stali, choć obudowa plastikowa – to być może w jakiejś sytuacji twój toster otrzyma domieszkę wolframu. O wiele bardziej mobilna od stalowego tostera będzie okrągła aluminiowa puszka: jej atut to odporność na wodę, trzeba będzie jednak uważać na ogień. Miedziane kable czy szklane butelki bez względu na sytuację, w której ich użyjemy, mogą odrodzić się nieskończoną ilość razy, mogą być nieśmiertelne.

      Każdy, kto spojrzy na Twoją postać, dzięki wyjaśnieniom, zrozumie o jaki przedmiot chodzi. Teraz trzeba tylko tę postać wykonać w skali 1:1 i wytłumaczyć nam zasadę jej działania.

      Zacznij od znalezienia informacji, które mogą się przydać w tworzeniu postaci. Oto kilka przykładów:

      Przykład I. Bateria i akumulator.

      Aby poprawnie spełniały swoją funkcję, baterie i akumulatory wykorzystują metale takie jak: cynk, mangan, nikiel, kadm, żelazo, kobalt, ołów itp. Każdy inaczej wygląda: cynk jest błękitno-biały i kruchy, mangan jest srebrzysty o różowym połysku, nikiel jest srebrzysto-biały ze złotym odcieniem, kadm można łatwo pokroić nożem, żelazo tworzy stopy z węglem, dzięki czemu zyskuje nowe właściwości. Kobaltu używano do barwienia szkła na piękny, niebieski kolor.

      Baterie i akumulatory są bardzo niebezpiecznymi odpadami, ponieważ zawierają dużo metali ciężkich. Kiedy metale ciężkie trafią do przyrody, mogą być toksyczne dla ludzi i zwierząt. Wszystkie rodzaje baterii nadają się do recyklingu: bateria w radiu lub latarce, bateria guzikowa w kalkulatorze czy zegarku, bateria w starym telefonie lub laptopie.

      Mamy baterie jednorazowe i akumulatorki wielorazowego użytku. Akumulator można wielokrotnie naładować, jego żywotność jest o wiele dłuższa niż zwykłej baterii. Akumulatory wymagają ładowania. Mogą się częściowo rozładować, gdy nie są używane.

      Odzyskane z baterii metale można wykorzystać ponownie do produkcji innych przedmiotów codziennego użytku, takich jak sztućce ze stali nierdzewnej, słupki parkingowe, elementy metalowe, blachy, a nawet nowe baterie.

      Przykład II: smartfon

      Do komunikowania się, słuchania muzyki, korzystania z internetu, robienia zdjęć, dzielenia się informacjami, znajdowania drogi, zabawy, robienia zakupów… nieodzowny jest smartfon. Ponad połowa smartfona to różne metale, w tym szlachetne, takie jak złoto i srebro oraz metale ziem rzadkich np. tantal. Kolejna część smartfona to plastiki – a są wśród nich bardzo szkodliwe i toksyczne dodatki takie jak: trójtlenek antymonu, bisfenol A, czy bromowane środki zmniejszające palność.

      Smartfony bardzo szybko się zużywają i jest niewiele części jakie można w nich wymienić. Aby wszystko w smartfonie działało właściwie, konieczne jest posiadanie połączenia z internetem. Bez internetu, większość funkcji smartfona nie działa.

      Ekran smartfona to bardzo zawansowana technologia: jest on pokryty folią, która przewodzi prąd, będąc jednocześnie przezroczystą. Ta folia jest wykonana z tlenku cyny indu (w skrócie „ITO”). Ekran jest jak Twój zwiadowca: przekazuje informacje i obrazy. Pomagają mu w tym diody LED i metale ziem rzadkich. Dioda LED to półprzewodnik zamknięty w kawałku przezroczystego plastiku. Materiałem półprzewodnikowym jest zwykle związek galu, otrzymywany z rudy aluminium i co najmniej jeden inny atom, który określi „podstawowy” kolor diody LED. Może to być arsen, fosfor, azot, ind itd.. Aby uzyskać naprawdę piękne kolory diodę LED musisz pokryć proszkami luminoforowymi. A tam jest nie tylko prosty fosfor. Kolory są rzeczywiście wykonane z różnych koktajli pierwiastków ziem rzadkich.

      Smartfon nie zadziała bez elektroniki, czyli bez obwodu drukowanego. Czy wiesz jak zbudowany jest taki obwód?

      Czy te informacje wystarczą Ci, aby opisać postać oraz cechy Smartfona w Świecie Recyklingu? A może chcesz poszukać innych ciekawostek?

      Przykład III: Opakowanie Tetra Pak.

      Tetra Pak to kartonik na żywność, który składa się z kilku warstw. Na zewnątrz jest tekturowy, wewnątrz posiada aluminium i folię. Czy wszystko to nadaje się do recyklingu? O, tak. Jednak do którego pojemnika selektywnej zbiórki wyrzucisz opakowanie Tetra Pak? Choć na zewnątrz jest z tektury, wyrzuć je do pojemnika żółtego, a nie niebieskiego!

      Prostokątny kształt Tetra Pak znakomicie nadaje się do transportu płynnej zawartości. Jest odporny na uderzenia, choć łatwo można go przekłuć!

      A może Twoim bohaterem będzie Super Jabłko. Jego supermoc będzie polegała na tym, że ulega biodegradacji. W naszym uniwersum nie oznacza to, że postać zniknie zupełnie i raz na zawsze. Super Jabłko ulegając biodegradacji, przekazuje całą swoją moc kolejnej postaci. I tak na okrągło w niekończącym się cyklu recyklingu.

      Na zgłoszenia ekozespołów co najmniej dwuosobowych czekamy do 15 stycznia 2023.

      Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.chlorofil.com.pl

      W tym roku mamy dla Was jeszcze jedną super inicjatywę: zgłoszone placówki mogą zorganizować zbiórkę elektroodpadów. W każdej placówce, która zorganizuje taką jednodniową zbiórkę odpadów, w nagrodę zrealizujemy łąkę kwietną dla dzikich zapylaczy. Zebrane odpady oczywiście odbierzemy! Wszystkie szczegóły w regulaminie na naszej stronie internetowej!

      Organizatorem Konkursu Mistrz Recyklingu i Przyjaciele jest Fundacja Chlorofil, a partnerami merytorycznymi są ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań.

      Konkurs otrzymał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

      Więcej informacji:
      Koordynator konkursu: Agnieszka Oleszkiewicz tel. 608 633 593
      e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl

      Informację prasową opracowała Agnieszka Oleszkiewicz na podstawie: Ademe, Wikipedia, Compound Interest

     • Jasełka 2022

     • Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, mili, zapominają o sporach i waśniach. Podkreślając wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie naszej szkoły od wielu już lat, tradycyjnie wystawiają jasełka bożonarodzeniowe.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland