• Ślubowanie pierwszoklasistów
     • Ślubowanie pierwszoklasistów

     • Dnia 15 listopada 2018r. o godzinie 10:00 odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszoklasistów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: p. Ewa Pajor, proboszcz parafii ks. Marek Łopatka oraz licznie zgromadzeni rodzice. Dyrektor szkoły p. Genowefa Dzięgiel powitała zebranych gości, a szczególnie uczniów klasy pierwszej. Pierwszaki w odświętnych strojach pod kierunkiem wychowawczyni, p. Łucji przybyło przedstawiły cześć artystyczną, w której zaprezentowały swoje wiadomości, umiejętności i zdolności przed zgromadzoną publicznością.

      Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła cześć oficjalna uroczystości. Uczniowie na sztandar szkoły złożyli przysięgę. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

      Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania, medale, książeczki oszczędności oraz słodkie upominki. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i starsze koleżanki złożyły pierwszakom życzenia sukcesów w nauce oraz zapewniły o pomocy i opiece starszych uczniów.

      Pamiątkowe zdjęcia na uroczystości wykonywał zaproszony z Urzędu Gminy pan daniel Puła.

      Dla wszystkich uczestniczących w uroczystości rodzice zorganizowali słodkie przyjęcie.

      Ten dzień na długo zostanie w pamięci pierwszoklasistów.

       

      Album fotograficzny ►

    • Szkolny Klub UNICEF
     • Szkolny Klub UNICEF

     • Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Szkolnego Klubu UNICEF. Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej, (...) niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

      W ramach programu będziemy brać udział w akcjach edukacyjnych i organizować zadania przewidziane przez UNICEF na dany rok szkolny.

      Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Celem Klubu jest, m. in.:

       - Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

      - Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata,

      - Propagowanie idei tolerancji,

      - Promowanie idei pomocy humanitarnej,

      - Edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,

      - Kształtowanie postawy pro-pomocowej.

      Zapraszamy wszystkich do współpracy i do śledzenia informacji zamieszczanych w "Kąciku UNICEF"!

      Szkolny Klub UNICEF - Obrazek 1 Harmongram prac Klubu Szkół UNICEF na rok szkolny 2018/2019

    • Prafialne obchody 100-lecia Niepodległości Polski
     • Prafialne obchody 100-lecia Niepodległości Polski

     • W dniu 11 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Zabrniu. Cała liturgia, a szczególnie procesja z darami była wyrazem wdzięczności za dar wolności Ojczyzny. Na zakończenie liturgii została poświęcona pamiątkowa tablica i odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”.

       

      Album fotograficzny ►

    • 100-lecie Niepodległości Polski
     • 100-lecie Niepodległości Polski

     • W naszej szkole główne uroczystości obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości miały miejsce w sobotę 10 listopada 2018r., w której wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Szczucina p. Andrzej Gorzkowicz sprawujący honorowy patronat nad uroczystością, ks. dziekan Zygmunt Warzecha, ks. proboszcz parafii Zabrnie Marek Łopatka, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, przewodnicząca Rady Powiatu p. Barbara Pobiegło, radny powiatu p. Krzysztof Bryk, kierownik Centrum Usług Wspólnych p. Adam Murczek, dr hab. p. Justyna Łukaszewska-Haberkowa z rodziną – krewna z rodziny p. Eugenii Gregorczyk, p. Paweł Wantuch - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, p. Daniel Puła – pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, radny wsi Brzezówki p. Franciszek Furgał, sołtys wsi Brzezówka p. Krzysztof Kopciński, sołtys wsi Suchy Gruntu p. Bronisława Krzysztofik, mieszkańcy wsi Zabrnia, Brzezówki, Suchego Gruntu, nauczyciele emerytowani, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz przedszkolaki oraz uczniowie klas I – VIII.

      O godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw Maksymiliana Marii Kolbe w Zabrniu cała społeczność szkolna, zaproszeni goście, rodzice uczestniczyli w mszy świętej w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks dziekan Zygmunt Warzecha oraz ks. Marek Łopatka.

      Niezwykle podniosłym i ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie przed budynkiem szkoły rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu - Marszałkowi Polski. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał starosta dąbrowski - pan Tadeusz Kwiatkowski, burmistrz miasta i gminy Szczucin – pan Andrzej Gorzkowicz oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP w Zabrniu – uczennica klasy VIII, Aleksandra Żuchowicz. Tablicę poświęcił ks dziekan Zygmunt Warzecha.

      W tym dniu nie mogło zabraknąć uroczystej akademii. Gości powitała dyrektor szkoły – pani Genowefa Dzięgiel. W swoim wystąpieniu pani dyrektor przypomniała postać wybitnego i odważnego Polaka jakim był Marszałek Józef Piłsudski. Przytoczyła zapis z kroniki szkolnej dotyczący wydarzeń z dnia 11 listopada 1938 r. kiedy to dokonano wmurowania w ścianę frontową budynku szkolnego marmurowej tablicy w hołdzie zmarłemu Marszałkowi Narodu – Józefowi Piłsudskiemu. Tablica, ta została zniszczona podczas działań II wojny światowej. Podczas części oficjalnej głos zabrał również starosta dąbrowski p. Tadeusz Kwiatkowski oraz dr hab. p. Justyna Łukaszewska-Haberkowa.

      Części artystycznej przyświecało motto – słowa Józefa Piłsudskiego „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”

      Na wstępie najmłodsi przedstawiciele naszej społeczności – dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały swoje zdolności wokalne i teatralne w ramach programu „Mali obywatele w społeczności, w regionie i Ojczyźnie”. Uczniowie klas starszych wystąpili z programem pt. „Wstań Polsko Moja!” W montażu słowno – muzycznym, utworach poetyckich i pieśniach o charakterze patriotycznym przedstawione zostały burzliwe dzieje Polski. Opowiedziane zostało czym jest niepodległość, jak doszło do jej utraty i odzyskania. Całość występów dopełniły polskie tańce narodowe tj. polonez i krakowiak, prezentacja multimedialna i nastrojowa scenografia. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że warto kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

      Cała uroczystość odbyła się w wyjątkowej, niezapomnianej atmosferze.

      Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła wszystkich na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

      Inicjatorem wmurowania rekonstrukcji pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu był p. Marian Skowron. Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli: p. Żanety Wróbel, p. Barbry Czaja, p. Marleny Cieślak, p. Lucyny Bulwa oraz p. Teresy Piekielniak.

       

      Album fotograficzny ►

    • Spotkanie z leśnikami
     • Spotkanie z leśnikami

     • W dniu 6 listopada 2018 r. do oddziału przedszkolnego i klas I-III przybył Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska Kazimierz Żuchowicz i pan Karol Blicharz.

      Celem spotkania było:
      – zapoznanie dzieci z pracą leśnika
      – zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy
      – kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
      – pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym
      – uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

      Goście opowiedzieli o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzieci przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Goście zainteresowali dzieci swoimi opowieściami  wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty.

      Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowe broszurki przyrodnicze, kolorowanki, znaczki odblaskowe, gry edukacyjne, puzle. Miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasi goście na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiedzieli. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.

      Dyrektor szkoły Genowefa Dzięgiel gorąco podziękowała za spotkanie, które odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

       

      Album fotograficzny ►

    • Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego za rok szkolny 2017/2018
     • Podsumowanie współzawodnictwa kulturalnego za rok szkolny 2017/2018

     • W dniu 18 październik 2018r. w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie podsumowano współzawodnictwo kulturalne przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych za rok szkolny 2017/18.

      W kategorii przedszkola nasz oddział przedszkolny uzyskał wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 100zł. Natomiast w kategorii szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II zdobyła II miejsce i nagrodę w wysokości 400zł.

      Gratulujemy!

       

      Album fotograficzny ►

    • Zaproszenie na obchody 100-lecia Odzyksnia przez Polskę Niepodległości oraz uroczyste odsłonięcie rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu
     • Zaproszenie na obchody 100-lecia Odzyksnia przez Polskę Niepodległości oraz uroczyste odsłonięcie rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu

     • „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
       „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.”

      Józef Piłsudski

      Z kroniki Szkoły Podstawowej w Zabrniu - „Mieszkańcy tutejszych wiosek zebrani w dniu 27 maja 1935 roku w sali szkolnej na żałobnej akademii uchwalili na wniosek Kierownika szkoły Stanisława Krajewskiego ufundować z dobrowolnych składek marmurową tablicę pamiątkową w hołdzie zmarłemu Marszałkowi Narodu i wmurować ją w ścianę frontową budynku szkolnego. Odsłonięcia tablicy dokonał w dniu 11 listopada 1938 roku wicestarosta z Dąbrowy, Fedyna, w obecności Inspektora Szkolnego, Henryka Zahaczewskiego, Duchowieństwa szczucińskiego, Grona Nauczycielskiego, Rad Gromadzkich Zabrnia i Brzezówki przy współudziale dziatwy szkolnej, miejscowych i zamiejscowych organizacji oraz licznie zebranej ludności obu gromad.„

      Celem upamiętnienia i oddania hołdu Józefowi Piłsudskiemu, oraz inicjatorom i uczestnikom tamtych wydarzeń Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu, podjęły decyzję o rekonstrukcji tablicy oraz organizacji uroczystych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

      Zaproszenie

      Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
      oraz społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu

      mają zaszczyt zaprosić

      na uroczyste Obchody 100lecia
      Odzyskania przez Polskę Niepodległości
      oraz
      odsłonięcie rekonstrukcji tablicy w Hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, Marszałkowi Polski
      w dniu 10 listopada 2018r. o godzinie 10:00

       

      W programie uroczystości:

      • Godz. 10:00 - Msza św. w Kościele Parafialnym pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Zabrniu
      • Odsłonięcie i poświęcenie rekonstrukcji tablicy pamiątkowej w Hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, Marszałkowi Polski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu
      • Część oficjalna
      • Część artystyczna pt. „Wstań Polsko Moja” w wykonaniu uczniów SP w Zabrniu
      • Wspólny poczęstunek

       

      Album fotograficzny ►

   • Logowanie

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    • szkolazabrnie@wp.pl
    • 146431828
    • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
     Zabrnie 82
     33-230 Szczucin