Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu

 

Nawigacja

Licznik odwiedzin

liczba odwiedzin: 153296

Wtorek 11.12.2018

100-lecie Szkoły

OBCHODY 100-LECIA SZKOŁY, NADANIA IMIENIA SZKOLE I OTWARCIA SALI GIMNASTYCZNEJ

.W 30 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II połączone z obchodami 100-lecia, otwarcia nowej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Zabrniu pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.bp Wiktora Skworca, ks. dziekana Zygmunta Warzechy i zaproszonych księży rodaków. W trakcie mszy św. ks. bp poświęcił sztandar szkoły i portret Jana Pawła II do kącika patrona ufundowany przez Cecylię i Andrzeja Urbanik. Po mszy św. odbył się uroczysty przemarsz do szkoły z towarzyszeniem orkiestry OSP ze Szczucina. Następnie ks. dziekan dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej.
 

  • Odsłonięcia dokonali:


- Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys,
- Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański,
- Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior,
- Radny Gminy Franciszek Furgał.

 

  • Przecięcia wstęgi do nowej sali dokonali:


- Ks. Dziekan Proboszcz Parafii Szczucin Zygmunt Warzecha,
- Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański,
- Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior,
- uczennica klasy III Gabriela Gorzkowicz.

Sala poświęcona została przez ks. dziekana, proboszcza parafii Szczucin.Po oficjalnym powitaniu gości przez panią dyr Genowefę Dzięgiel, przedstawienie krótkiego rysu historycznego szkoły i podziękowaniach ofiarodawcom, nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom. Przekazania dokonała przewodnicząca Rady Rodziców p. Hanna Furgał. Przewodnicząca Rady Gminy p. Czesława Noga odczytała Uchwałę z dnia 28 lutego 2008 roku dotyczącą nadania szkole imienia.

 

  • Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili:


- Ks. Dziekan Zygmunt Warzecha,
- Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior,
- Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys,
- Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański,
- Przewodnicząca Rady Gminy w Szczucinie Czesława Noga,
- Starosta Powiatu Wiesław Krajewski,
- Prezes Banku Spółdzielczego w Szczucinie Elżbieta Podosek,
- Przedstawiciel nauczycieli emerytów mgr Władysław Łachut.


...Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się okolicznościowa część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły pod kierownictwem nauczycieli: Lucyny Bulwa, Teresy Piekielniak, Łucji Przybyło. Na zakończenie p. Aneta Kubiak przedstawicielka Rady Rodziców złożyła podziękowania i życzenia dalszych sukcesów dyrekcji i gronu pedagogicznemu szkoły. Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich przybyłych do zwiedzania szkoły, wystawy poświęconej 100-leciu oraz prac artystycznych i literackich związanych z patronem, dokonywania wpisów do księgi pamiątkowej i wbijanie gwoździ oraz poczęstunek.
...Do godziny 18.00 uczniowie i rodzice bawili się przy akompaniamencie zespołu "Antrakt".
Uroczystość przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze, była okazją do spotkań po latach i wspomnień absolwentów i nauczycieli. Dzień ten był dla każdego miłą okazją do wspomnień i refleksji, powrotem do przeszłości, przyjaźni, młodości. Każdy kto zostawił w tej szkole cząstkę swojego życia mógł odnaleźć siebie z tamtych lat. Odbyła się wspólna zabawa przy dźwiękach orkiestry połączona z poczęstunkiem tradycyjnych dietetycznych potraw, które przygotowane zostały przez firmę cateringową Ewy i Stanisława Koniecznych z Mielca.
Nad przebiegiem i bezpieczeństwem imprezy czuwał komitet organizacyjny, policja i straż z Dąbrowy Tarnowskiej.