• 2016/2017

    • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017


     Dzień Rodziny

     Dzień Mamy i Taty to wyjątkowe święta, które każdy z nas zna i szanuje. Szczególnie dbają o nie wychowawcy i nauczyciele, ci, którym zależy na edukowaniu, wychowaniu i rozwoju dzieci
     i młodzieży. Wychowawcy znają rolę mamy i taty w życiu dziecka i wiedzą, że mądra miłość rodzicielska daje gwarancję tego, aby dzieci były zdrowe, radosne, życzliwe i otwarte na innych.

     Nasz patron, Jan Paweł II, który był papieżem rodziny, mówił: „Rodzina spełnia swoją misję przede wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty
     i decyzje, przez konkretne gesty i znaki. Rodzina musi być silna miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, potrafi być ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów
     i bolesnych doświadczeń.”

     Rodzice – oni jedyni, w szczęściu, w nieszczęściu, radości, smutku, stoją przy swoich dzieciach, wszystko gotowi przebaczyć, zawsze jednakowo dobrzy i kochający. Oni jedyni, gdy kochają, to nie dlatego, że ich dzieci są ładne, miłe, mądre i dobre, ale dlatego, że są ich dziećmi.
     I tym silniej kochają, im gorzej jest ich dziecku. Takiej miłości od ludzi nie zaznamy, bo taką miłością mogą darzyć tylko rodzice.

     I właśnie w maju i czerwcu, kiedy rozkwitają bzy i tulipany, a śpiew ptaków przypomina, że to wiosna, jest w kalendarzu dzień poświęcony najdroższym osobom na świecie – rodzicom. Dzień Mamy i Taty to święto, które od kilku lat już na stałe zagościło w kalendarzu imprez szkolnych. W tym roku obchodziliśmy je 26 maja z licznie zebranymi rodzicami.

     Uczniowie w podzięce za trud wychowania, opiekę i miłość zaprezentowali bogaty program artystyczny, który obfitował w wiele wspaniałych wystąpień recytatorskich, wokalnych i tanecznych. Wszyscy artyści pragnęli zaprezentować się jak najlepiej przed tak sympatyczną widownią. Występom towarzyszyły niezwykłe emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z prezentujących się na scenie pociech. Na koniec uroczystości wszystkie dzieci odśpiewały rodzicom „sto lat”, wręczyły kwiaty, kartki i wykonane upominki, składając przy tym najserdeczniejsze życzenia. Całości towarzyszył słodki poczęstunek, rozmowy przy kawie i herbacie, spotkanie z nauczycielami i znajomymi. Rodzinna impreza wszystkim uczestnikom sprawiła mnóstwo przyjemności

      Warto podkreślić, iż odpowiedni dobór repertuaru stworzył atmosferę radości i wdzięczności. Niewielu rodziców potrafiło powstrzymać cisnące się do oczu łzy szczęścia i dumy ze swoich pociech. A to rzadki widok na szkolnych akademiach.

             


     Wycieczka do Krakowa

     22 maja br. uczniowie klas 0 – III uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata”, gdzie wokół wielkoformatowej mapy świata powstały zabudowania charakterystyczne dla wszystkich kontynentów: tradycyjna afrykańska wioska, papuaski dom na palach, andyjska chata, oryginalna mongolska jurta, indiańskie tipi, południowoamerykański slums, a także nietopniejące igloo. Wędrówka ta, pomogła przybliżyć codzienność, poznać kulturę mieszkańców oraz uwrażliwić na problemy odległych i zapomnianych zakątków świata.

     Poprzez uczestnictwo w warsztatach bliżej poznaliśmy problemy ghańskiej wioski, zajęcia mieszkańców, zabawy i pomysłowość ich dzieci w konstruowaniu zabawek z różnych odpadów. Dowiedzieliśmy się także, że ich domy są okrągłe - wg wierzeń mieszkańców, w kątach czają się złe duchy.

     Następnie przejechaliśmy pod Barbakan i Bramę Floriańską , gdzie bierze swój początek Droga Królewska. Podążając nią dotarliśmy do Rynku Głównego – serca Krakowa i największego placu średniowiecznej Europy.

     Podczas wędrówki poznaliśmy wiele ciekawostek związanych z mijanymi zabytkami i miejscami, a dźwięki hejnału z wieży mariackiej przywołały legendę „O dwóch wieżach i dwóch braciach”. Pobyt na Rynku stał się okazją do zakupu niepowtarzalnych pamiątek z Krakowa. Stąd udaliśmy się pod Smoczą Jamę będącą wizytówką miasta.

     Ostatnim etapem naszej wędrówki po Krakowie było zwiedzanie ZOO. Tu mieliśmy okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta egzotyczne. Wśród nich bezpośrednio te, o których słyszeliśmy zwiedzając „Wioski Świata”. Przemierzając alejki ogrodu z bliska poznawaliśmy ich wygląd, zwyczaje i tryb życia. Dzieciom najbardziej podobały się surykatki, baraszkujące w wodzie wydry i śmieszne małpki. Podziwiały również dostojnie spacerujące po wybiegu żyrafy i odpoczywające w słońcu lwy. Pobyt w ZOO okazał się nie tylko ciekawą przygodą, ale także atrakcyjną lekcją przyrody.


     Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

     Pani Katarzyna Majewska opracowała i przeprowadziła również konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii p. n.” How much do you know abaut the UK”. Konkurs był skierowany do uczniów kl. IV-VI. Wzięło w nim udział 9 uczniów. Materiały do konkursu umieszczone zostały na tablicy w korytarzu szkolnym tak, aby wszyscy zainteresowani mieli do nich bezpośredni dostęp. Konkurs przeprowadzony został w formie testu, zestaw zawierał zadania zamknięte i jedno zadanie otwartei sprawdzał ogólną wiedzę o Wielkiej Brytanii.

     Zwycięzcy konkursu:

     I miejsce – Patrycja Furgał kl. V

     II miejsce – Kamila Gadziała kl. V

     III miejsce – Mateusz Jeż kl. VI


     Rocznica urodzin Jana Pawła II

     17 maja 2017 r. społeczność szkolna uczciła 97 rocznicę urodzin naszego Patrona Jana Pawła II. Uczniowie wraz z wychowawcami zgromadzili się na sali gimnastycznej gdzie odbyła się uroczystość. Wszyscy z uwagą wysłuchali przygotowanego przez uczniów kl. IV pod kierunkiem p. Katarzyny Majewskiej montażu słowno-muzycznego pt. „Blask świętości”, który przybliżył nam postać Jana Pawła II. Oprawę muzyczną z uczniami kl. IV-VI przygotowała p. B. Czaja. 97 rocznica urodzin św. Jana Pawła II to dobra okazja, aby przypomnieć nie tylko samą postać i nauczanie Ojca Świętego, ale także w praktyce zastosować się do jego wskazań.


     Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

     W rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły p. Katarzyna Majewska przeprowadziła konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniui świętości Ojca Świętego Jana Pawła II, kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka, pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Konkurs przeprowadzony był w formie testu, uczestniczyło w nim 9 uczniów. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Marta Guzik kl. VI, miejsce drugie - Kamila Gadziała kl. V, miejsce trzecie- Patrycja Furgał i Oliwia Dorosz.


     Konkursy czytelnicze

     Czytanie ze zrozumieniem to w dzisiejszym świecie podstawowa kompetencja, której opanowanie pozwala na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym.
     Nauka czytania tekstu ze zrozumieniem stała się priorytetem we współczesnym kształceniu, ponieważ to właśnie szkoła musi kształcić umiejętności i pokazywać jak zdobywać informacje. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania są konkursy, których celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, sprawdzenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów oraz wykorzystania informacji w nich zawartych, a także zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym.

      W kwietniu w naszej szkole zorganizowane zostały dwa konkursy czytelnicze:

     Pierwszy z nich pn. „ W świecie wierszy Jana Brzechwy” przeznaczony był dla uczniów kl. I-IIIi dotyczył znajomości utworów Jana Brzechwy. Uczniowie zostali szczegółowo zapoznaniz terminem i harmonogramem konkursu. Przygotowania do konkursu trwały dość długo. Aby zachęcić do udziału jak najliczniejszą grupę uczniów nauczyciele każdego dnia wzorcowo czytali w klasach utwory J. Brzechwy, sprawdzali technikę czytania i rozumienie treści. Ponadto uczniowie mogli korzystać z zasobów biblioteki i czytać utwory samodzielnie. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 13 uczniów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach; do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 uczniów.

     W wyniku eliminacji pierwsze miejsce zajęła Gabriela Jędo kl. II, miejsce drugie Amelia Lechowicz kl. III, miejsce trzecie – Kinga Bator i Agata First. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane z funduszu Rady Rodziców.

     Drugi konkurs p.n.”Konkurs pięknego czytania ze zrozumieniem” przeznaczony był dla uczniów kl. VI-VI. Uczniowie znali zasady uczestnictwa w konkursie i mogli zgłaszać swój udział do opiekuna biblioteki szkolnej. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: etap I - prezentacja wybranych przez siebie utworów literackich. Jury oceniało płynność, wyrazistość oraz interpretację głosową czytanych fragmentów utworów. Do etapu II zakwalifikowało się czworo uczniów. Uczestnicy II etapu otrzymali zestaw zadań, który sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem a następnie każdy z uczestników prezentował ten sam fragment tekstu. Zwycięzcą konkursu został Piotr Furgał, uczeń kl. VI, miejsce drugie zajął Jakub Stankiewicz kl. V, natomiast miejsce trzecie ex aequo - Kamila Kupiec i Michał Głód. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.


     Konkurs "Grzeczność na co dzień"

     Dnia 7 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się finał szkolnego konkursu pt. „Grzeczność na co dzień”. Zmierzyły się w nim czteroosobowe drużyny z klas IV, V, i VI, wyłonione w wewnątrzklasowych eliminacjach. Kapitanami drużyn zostali uczniowie, którzy okazali się najlepsi w pierwszym etapie konkursu: Kamila Kupiec z kl. IV, Jakub Stankiewicz z kl. V i Arleta Rogala z kl. VI. W jury zasiadła p. Dyrektor Genowefa Dzięgiel, p. Łucja Przybyło, oraz p. Małgorzata Sejdor.

     W finale konkursu uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu „savoir – vivre”. Wśród pytań znalazły się zagadnienia z dziedziny kultury życia codziennego, powitania i pozdrowienia, zachowanie przy stole, wręczanie i przyjmowanie kwiatów i prezentów, korzystanie z telefonu i internetu, oraz zachowanie w kinie, teatrze i w podróży.

      W teoretycznej części finału zawodnicy musieli odpowiedzieć na 5 pytań o różnym stopniu trudności. Po nim nastąpił etap praktyczny składający się ze scenek, obrazujących prawidłowe zachowanie w kinie, wręczanie kwiatów, oraz właściwy sposób przeprowadzania rozmowy przez telefon (dla każdej drużyny inna scenka). W dalszej części wszystkie drużyny musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z dziedziny zachowania się przy stole i prawidłowego nakrywania do stołu.

      Zmagania okazały się bardzo wyrównane. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała dogrywka.

     Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna z kl. V, w składzie: Jakub Stankiewicz, Patrycja Furgał, Kamila Gadziała, Piotr Bogacz.

     Drugie miejsce zajęła drużyna z kl. IV, w składzie: Kamila Kupiec, Jakub Bogacz, Mateusz Gawroński, Jakub Głód.

     Na trzecim miejscu uplasował się zespół z kl. VI, w składzie: Arleta Rogala, Żaneta Kupiec, Wiktoria Tomala, Aleksandra Żuchowicz.

     Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś uczniowie z najlepszymi wynikami z każdej klasy – dyplomy i nagrody książkowe.


     Dzień Kobiet

     Z okazji Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu odbył się uroczysty apel, który przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Katarzyny Majewskiej i pani Lucyny Bulwa. Podczas spotkania klas na sali gimnastycznej uczniowie z klasy II i VI zaprezentowali program artystyczny, w którym zademonstrowali swoje umiejętności aktorskie i muzyczne. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu swoim i męskiej części społeczności szkolnej złożyli wszystkim paniom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów i słodkich upominków.

      


     Zabawa choinkowa

     W sobotę  28.01.2017  odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów naszej szkoły. Pięknie udekorowana sala gimnastyczna rozbrzmiewała wesołą muzyką Wszyscy uczniowie bawili się pod czujnym okiem swoich wychowawców.  Nie obyło się bez poczęstunku o który zatroszczyła się Rada Rodziców. Po wyczerpującej zabawie, każda klasa krzepiła się pysznymi kanapkami i ciasteczkami. Zabawa przebiegła w wyjątkowo miłej atmosferze.


     Dzień Babci i Dziadka

      20.01.2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Aby podziwiać występy swoich kochanych wnucząt, zaproszeni goście nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Dyrektor szkoły p. G. Dzięgiel powitała zebranych składając serdeczne życzenia. W pięknie udekorowanej sali uczniowie klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego przedstawiły przygotowany pod kierunkiem wychowawców program artystyczny. Wnukowie dziękowali wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło życząc dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia. Na program składały się dedykowane wiersze, występy wokalne, scenki teatralne oraz pokazy taneczne. Uroczystość uwieńczył słodki poczęstunek przygotowany przez zawsze zaangażowane mamy, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień. Część artystyczna zakończyła się wręczeniem Babciom i Dziadkom laurek samodzielnie wykonanych przez wnuków. Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Uroczystość uświetniła obecność ks. proboszcza naszej parafii M. Łopatki, który także nie szczędził życzeń Babciom i Dziadkom.


     Koncert Kolęd

                „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień”

     Antonie de Saint- Exupery

     Dnia 08.01. 2017 r. w naszej szkole zorganizowano Koncert Kolęd pod nazwą „Kolęduje Tobie moje serce”. Program artystyczny połączony ze śpiewem kolęd przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. T. Piekielniak i współpracy wychowawców. Oprawę muzyczną przygotowała p. B. Czaja. Imprezę uświetniła gra zespołu amatorskiego utworzonego z rodziców uczniów naszej szkoły. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi wsi należących do obwodu szkoły oraz licznie przybyli mieszkańcy


     Jasełka w Kościele Parafialnym w Zabrniu 


      Opłatek

     Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen magii, ciepła i radości. W ten wyjątkowy nastrój przenoszą nas jasełka, które od wieków wpisane są w polską tradycję. To niezwykłe przedstawienie o narodzinach Jezusa mogliśmy obejrzeć w naszej szkole 22.12.2016 r. Tegoroczne jasełka przygotowały p. T. Piekielniak, p. Ł. Przybyło z uczniami kl. I-VI. Oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym przygotowała p. B. Czaja.

     Zgodnie z tradycją w inscenizacji wystąpiła Święta Rodzina, aniołowie. Do żłóbka przybyli też pastuszkowie, trzej królowie oraz dzieci. Jasełka wprowadziły zebranych w bożonarodzeniowy klimat. Za dostarczenie wielu przeżyć artystycznych i duchowych wszyscy autorzy od widowni dostali gromkie brawa.

     Jak co roku jasełka zostały przedstawione społeczności lokalnej w Boże Narodzenie w kościele parafialnym w Zabrniu.

     Pięknym zwyczajem w naszym kraju jest dzielenie się opłatkiem nie tylko z rodziną w wieczór wigilijny ale także ze współpracownikami i społecznością szkolną. Opłatek pobłogosławił ks. proboszcz M. łopatka, po czym wszyscy zebrani składali sobie życzenia. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd.

     Na zakończenie pani dyrektor G. Dzięgiel podziękowała za przygotowanie uroczystości i złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

     W tym szczególnym dniu panował świąteczny i uroczysty nastrój.

      


     Wizyta św. Mikołaja

     Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. Według zwyczaju – wierzeń tego dnia Mikołaj obdarowuje dzieci prezentami. Zazwyczaj jest to już w nocy z 5-go na 6-go grudnia, kiedy pod poduszkę ukradkiem podkłada prezenty lub umieszcza je w wełnianej skarpecie czy bucie.W szkole też Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych. Przybył w towarzystwie Aniołka z prezentami dla każdej klasy. Bardzo miło został przyjęty przez wszystkich. W sali gimnastycznej uczniowie wspólne zaśpiewali kilka piosenek, żeby Świętemu nie było smutno. Potem nastąpił kulminacyjny moment – rozdanie prezentów. Dzieci obiecały, że będą grzeczne przez cały rok.Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy Cię Mikołaju do naszej szkoły za rok!     Warsztaty plastyczne

     W grudniu 2016 odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli i rodziców. Podczas zajęć wykonane zostały kartki świąteczne, które jak każdego roku wysłano do instytucji, szkół, emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi oraz osób starszych zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.


     Święto Odzyskania Niepodległości

     14.11.2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, która upamiętniła 98. rocznicę Odzyskania prze Polskę Niepodległości. Uczniowie opowiedzieli o heroicznej walce naszych przodków, dzięki której Polska nie zginęła. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem zaborców, którzy chcieli zniszczyć polską tradycję i polską mowę. Przez cały okres zaborów Polacy nie ustawali w wysiłkach o odzyskanie niepodległości i obronę tożsamości narodowej. W montażu słowno-muzycznym uczniowie starali się pokazać oddanie, wierność tradycji, miłość do ziemi, na której żyli nasi przodkowie. Uroczystość została przygotowana przez p. L. Bulwa, p. M. Sejdor i p. B. Czaja.


     Pasowanie na ucznia

     Ślubowanie klasy I jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Rodzice przeżywają moment wzruszenia, gdy widzą swoje dzieci wchodzące w nowy etap życia. Dla pierwszaków to niezapomniana chwila, w której stają się pełnoprawnymi członkami szkolnej rodziny. To okazja do zaprezentowania swoich pierwszych umiejętności i zdolności. Dzieci swoim zachowaniem
     i zaprezentowanym programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni p.Teresy Piekielniak udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści z uniesioną dłonią, zgodnym chórem złożyli ślubowanie. Następnie pani dyrektor Genowefa Dzięgiel dokonała aktu pasowania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki SKO z wkładem 5 zł ufundowanym przez panią prezes BS w Szczucinie. Pani dyrektor skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej i życzyła im aby szkoła była dla nich drugim domem, by z radością i satysfakcją zdobywali wiedzę i osiągali same sukcesy w nauce. Zwracając się do rodziców pani dyrektor przytoczyła słowa Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym
     i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” i podkreśliła, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Rolą nauczycieli jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Po części oficjalnej na dzieci czekały upominki oraz tort i poczęstunek przygotowany przez rodziców.


     Spotkanie z panem Franciszkiem Kułagą

     100 lat to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia... To czas, w którym zebrać można mnóstwo cennych doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile w niezmiernej radości. Dnia 08.11.2016 r. gościliśmy w naszej szkole najstarszego mieszkańca miejscowości Brzezówka pana Franciszka Kułagę. Z tej okazji cała społeczność uczniowska spotkała się
     z dostojnym jubilatem, który podzielił się z zebranymi bogatymi doświadczeniami i wydarzeniami, które znamy dziś z kart historii. Pani dyrektor Genowefa Dzięgiel złożyła panu Franciszkowi serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, pomyślności, miłości bliskich i wielu następnych lat szczęśliwego i pomyślnego życia. Życzenia złożyli również uczniowie wręczając kwiaty
     i własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami. Był również tort urodzinowy, a zamiast tradycyjnego sto lat wszyscy odśpiewali „Życzymy, życzymy...”.


     Dzień Patrona

     W dniu 17 października 2016 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły, Uczniowie przypomnieli najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II, zaprosili nas na czas refleksji i wyciszenia, ale także i humoru, bo takie było życie Patrona naszej szkoły. Muzyczną oprawę zapewnił chór szkolny pod kierunkiem pani Barbary Czaja. Dzień Patrona był tak wyjątkowy jak jego główny bohater - Jan Paweł II. Kolejny raz przekonaliśmy się, że emocje związane z Jego osobą nie stygną, lecz powodują wzruszenie i skłaniają nas do refleksji. Jego idee i myśli, są wiecznie żywe w naszym codziennym działaniu. Choć minęło już 11 lat od jego śmierci, nadal pozostaje wśród nas. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wybitnego Polaka.


     Dzień Edukacji Narodowej

     Dzień Edukacji Narodowej to święto szczególnie tych, którzy na co dzień swoją pracą, postawą, troską i zaangażowaniem wpajają właściwe wzorce postępowania,uczą miłości i szacunku, wskazują nowy, nieznany świat. Z tej okazji dnia 11.10 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrniu odbyła się uroczystość w której udział wzięli zaproszeni goście: burmistrz UMiG Szczucin pan Andrzej Gorzkowicz, sekretarz UMiG pan Kazimierz Tęczar, z-ca kierownika CUW pan Adam Murczek, ks. proboszcz parafii Zabrnie Marek Łopatka, emerytowani nauczyciele: pani Genowefa Gorzkowicz, pani Daniela Głód, pani Władysława Kupiec, pani Kazimiera Marcinek oraz pan Władysław Łachut, a także Grono Pedagogiczne, uczniowie, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele rodziców.

     W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły pani Genowefa Dzięgiel powitała wszystkich obecnych na uroczystości dziękując za przybycie i wyrażając słowa wdzięczności za poniesiony trud.

     Szczególne podziękowania skierowała do pana Burmistrza za podjęcie inicjatywy, która przyczyniła się do wymiany pokrycia dachowego na budynku szkolnym. Długo oczekiwana inwestycja w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo i higienę pracy szkoły.

     Słowa wdzięczności Dyrektor szkoły skierowała do nauczycieli emerytów: „Pielęgnujemy w naszej pamięci i sercach wszystko to co ma dla nas bezcenną wartość. Odnosimy się z wielkim szacunkiem do wszystkich nauczycieli, z którymi dane nam było współpracować, od których otrzymywaliśmy pomoc, dobre słowo, uśmiech i życzliwość na co dzień...”

     Na zakończenie Dyrektor szkoły złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły, wręczając z tej okazji nagrody.

     Burmistrz UMiG w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie złożył życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom obsługi. Doceniając pracę pani dyrektor Genowefy Dzięgiel wręczył Jej nagrodę Burmistrza.

     Wyrażając swoją wdzięczność uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Łucji Przybyło, pani Katarzyny Majewskiej i pani Barbary Czai przedstawili program artystyczny i wręczyli symboliczny kwiat wraz ze słodkim upominkiem.


     Dzień Chłopaka

      W związku ze szkolnymi obchodami Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na „Najsympatyczniejszego Chłopaka” .Uczennice poszczególnych klas w drodze głosowania zadecydowały, który z ich kolegów zasługuje na tytuł Klasowego Dżentelmena.

     W gronie Najsympatyczniejszych Chłopców znaleźli się:

     Klasa I – Szymon Sroka

     Klasa II – Adrian Dulak

     Klasa III – Mateusz Łopata

     Klasa IV – Kamil Skóra

     Klasa V – Piotr Bogacz

     Klasa VI – Piotr Furgał

     Wyróżnionym dżentelmenom gratulujemy!

     Dziewczęta z tej okazji przygotowały dla swoich kolegów upominki i słodki poczęstunek.


     Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

      W dniu 01.09.2016 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Zabrniu mszą św. Następnie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Agnieszki Kokoszki .

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
   • szkolazabrnie@wp.pl
   • 146431828
   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu
    Zabrnie 82
    33-230 Szczucin
    Poland